Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi tìm kiếm không hoạt động trong start menu

Một số người dùng Windows 7 hoặc Windows 8.1 sau khi nâng cấp lên Windows 10 gặp phải lỗi rất khó chịu đó là nhập vào từ khóa vào ô tìm kiếm start menu nhưng không có kết quả.Để khắc phục nhanh lỗi này các bạn làm theo các bước sau:

1. Bấm tổ hợp phím logo Windows + R để gọi hộp thoại Run và gõ từ khóa Regedit nhấn enter nếu có hộp thoại UAC cảnh báo thì bấm Yes.


2. Khi mở Registry Editor các bạn tìm theo đường dẫn sau

- Với Win 32 bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{ef87b4cb-f2ce-4785-8658-4ca6c63e38c6}\TopViews

 - Với Win 64 bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor‌er\FolderTypes\{ef87b4cb-f2ce-4785-8658-4ca6c63e38c6}\TopViews

3. Ở đó bạn sẽ thấy 1 thư mục sub key có tên

{00000000-0000-000‌0-0000-000000000000} 

chuột phải khóa đó chọn delete xóa nó đi.


4. Khởi động lại máy là tìm kiềm sẽ hoạt động trở lại. Quan trọng Windows 10 vẫn tự tạo ra thư mục cũ {00000000-0000-000‌0-0000-000000000000} nhưng lần này sẽ không bị lỗi

Phổ biến trong tuần

Tin Tức