Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi Windows 10 không hiện thông báo pin yếu

Theo mặc định, khi bạn đang chạy Windows 10 trên một thiết bị dùng pin như laptop, nó cho bạn một thông báo popup khi pin gần cạn. Điều này rất quan trọng thông báo cho bạn biết, vì vậy bạn có thể kết nối thiết bị với nguồn điện AC, do đó bạn có thể tiếp tục sử dụng nó không bị gián đoạn. Nếu Windows 10 ngưng hiển thị các thông báo này, nó có thể là một vấn đề nghiêm trọng đặc biệt là nếu bạn thường xuyên làm việc mà không dùng nguồn điện AC trực tiếp vào máy. Dưới đây là làm thế nào để giải quyết nó.


Có một tùy chọn đặc biệt trong Windows 10 gây nên cảnh giác về mức độ pin thấp trong Control Panel. Mặc dù Microsoft đang sáp nhập tất cả các thiết lập của Windows với ứng dụng Setting mới, nhưng tùy chọn này vẫn còn nằm trong Control Panel cổ điển. Bạn có thể truy cập nó như sau.

1. Mở Settings .
2. Vào System - Power & Sleep.


3. Ở bên phải, nhấp vào "Additional power settings".


4. Ở đó, nhấp vào liên kết "Change plan settings" như hình dưới đây:


5. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn cần nhấp vào liên kết có tên "Change advanced power settings":


6. Trong Advanced Settings, đi đến Battery -> Low battery notification. Hãy chắc chắn rằng nó không bị vô hiệu hóa như trong hình dưới đang bị disable và chuyển nó sang trạng thái ON.


Điều này sẽ khôi phục các thông báo pin yếu của bạn trong Windows 10.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức