Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn đăng nhập nhanh sau khi nâng cấp

Đăng nhập nhanh hơn sau khi Windows 10 nhận  một bản cập nhật hoặc nâng cấp. Cập nhật Windows cài đặt hệ điều hành và nâng cấp đòi hỏi khởi động lại hệ thống. Cho đến bây giờ, sau khi khởi động lại, bạn cần đăng nhập theo cách thủ công vào hệ thống để hoàn tất quá trình nâng cấp.


Tuy nhiên, với tính năng mới này người dùng tài khoản Microsoft và  tài khoản Local (địa phương) có thể làm cho hệ điều hành lưu thông tin đăng nhập của người dùng trên hệ thống tạm thời giữa các bản cập nhật Windows bắt đầu khởi động lại, do đó người sử dụng sẽ tự động được đăng nhập và hệ thống bị khóa để giữ an toàn cho người sử dụng. Lưu ý rằng tính năng này có sẵn cho các tài khoản Microsoft và Local không có sẵn  cho tài khoản sử dụng chính sách công việc.

1. Mở Start menu-> Settings-> Update & security-> Windows Update-> Advanced Option


2.Tích vào ô ‘Use my sign in info to automatically finish setting up my device after an update.’

Phổ biến trong tuần

Tin Tức