Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn Nhanh cho Office 2016

Áp dụng Cho: Excel 2016 , Word 2016 , Outlook 2016 , PowerPoint 2016 , OneNote 2016

Phiên bản mới của Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote cho PC chạy Windows. Tải xuống Hướng dẫn Nhanh miễn phí giới thiệu những tính năng cơ bản trong mỗi ứng dụng này.

Hướng dẫn Nhanh cho Word 2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

Word 2016

Hướng dẫn Nhanh cho Excel 2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

Excel 2016

Hướng dẫn Nhanh cho  PowerPoint  2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

PowerPoint 2016

Hướng dẫn Nhanh cho  Outlook  2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

Outlook 2016

Hướng dẫn Nhanh cho  OneNote  2016
» Tải xuống PDF
» Xem trực tuyến trong Sway

OneNote 2016

GHI CHÚ: Nếu bạn đang gặp vấn đề khi mở phiên bản PDF của Hướng dẫn sau khi tải xuống, bạn có thể cần cài đặt phần mềm miễn phí Adobe Acrobat Reader DC trên máy tính.

Theo Microsoft Office Việt Nam

Phổ biến trong tuần

Tin Tức