Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Recover Keys trong Windows 10 PE

Nếu bạn muốn sao lưu tất cả các key của hệ điều hành và các phần mềm đang cài trên máy thì đây là một giải pháp cho bạn. Phần mềm sẽ quét sâu tìm kiếm các key mà bạn đang sử dụng trên hệ điều hành và phần mềm. Nếu chỉ đơn giản tìm lại key cho máy bạn thì có thể dùng phần mềm tương tự cài trên máy còn nếu dùng cho các máy khác nhau bạn nên dùng tool này.


Cách làm như sau:

Cắm usb multiboot vào máy khởi động chọn boot từ usb chọn Windows 10 PE. Sau khi vào màn hình Destkop mở Computer truy cập vào ổ Y>Apps>System Tool khởi chạy phần mềm Recover Keys


Ở giao diện phần mềm có 2 chế độ quét cho bạn lựa chọn Scan local computer quét hệ điều hành trên máy và chế độ quét Scan another HDD/Windows OS.


Tiến trình quét chỉ diễn ra tích tắc


Sau khi quét xong bạn đã có 1 danh sách key


Việc của bạn chỉ việc lưu lại. phần mềm cho phép bạn lưu lại nhiều định dạng file phổ biến như :pdf, doc, xml, html....

Phổ biến trong tuần

Tin Tức