Tìm kiếm ↓↓↓

Định dạng tập tin được hỗ trợ xem trên ứng dụng Movies & TV


Ứng dụng Movies & TV trên Windows 10 không hỗ trợ xem tất cả các định dạng tập tin video phổ biến như phần mềm VLC hay GOM Player đặc biệt như các tập tin MKV hay FLV. Dưới đây là danh sách các định dạng tập tin có thể xem được trên ứng dụng Movies & TV:
  • # .3gpp
  • # .mp4
  • # m4v
  • # .avi
  • # mov
  • # .3g2
  • # .3gp2
  • # .asf
  • # .wmv
  • # .m2ts
Các định dạng tập tin trên được hỗ trợ bởi các ứng dụng Movies & TV ở phiên bản hiện tại và có thể thay đổi trong các phiên bản sau này. Chúng ta cùng hi vọng ứng dụng này sẽ xem được nhiều định dạng hơn trong bản cập nhật sắp tới.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức