Tìm kiếm ↓↓↓

Khắc phục lỗi Open with bị mất ngoài menu chuột phải trong Windows 10

Tùy chọn Open with xuất hiện khi bạn  nhấp chuột phải vào một tập tin bất kỳ trong hệ điều hành Windows. Open with cho phép bạn mở một tập tin trong một chương trình khác với chương trình mặc định liên kết với tập tin và cũng cho phép bạn thiết lập một chương trình mặc định cho một loại tập tin.


Như đã nói, các tùy chọn open with xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào các tài liệu, hình ảnh, file nhạc, file video, và tất cả các loại tập tin. Nhưng nếu thời điểm hiện tại tùy chọn này không xuất hiện trong trình đơn ngữ cảnh khi bạn thực hiện một nhấp chuột phải vào một tập tin trong Windows 10. Nguyên nhân là tùy chọn này bị mất từ ContextMenuHandlers trong Registry.

Hướng dẫn khôi phục lại tùy chọn Open with ngoài trình đơn ngữ cảnh trong Windows 10.

Bước 1: Mở Registry Editor. Điều này có thể được thực hiện bằng cách gõ regedit trong Start menu hoặc hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và sau đó nhấn phím Enter. Nhấn vào nút Yes khi bạn nhìn thấy dấu nhắc User Account Control.


Bước 2: Vào Registry Editor, tìm đến khóa sau:

HKEY_CLASSES_ROOT \ * \ shellex \ ContextMenuHandlers


Bước 3: Mở rộng ContextMenuHandlers bằng cách kích đúp vào nó. Dưới ContextMenuHandlers, hãy tìm một khóa có tên là Open With và nếu khóa này không tồn tại, nhấn chuột phải vào ContextMenuHandlers, nhấp vào New , và sau đó bấm phím . Nhập tên cho chìa khóa như là Open With .Và nếu Open With chính tồn tại, chọn phím, về phía bên phải, kích đúp vào các chuỗi giá trị mặc định và thay đổi dữ liệu giá trị của nó đã nêu ở bước tiếp theo.

Bước 4: Cuối cùng, nhấn đúp chuột vào Open với chìa khóa, về phía bên phải, nhấp đúp chuột vào Defaut  thiết lập dữ liệu giá trị của nó thành

{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}Bạn có thể đóng cửa sổ Registry Editor. Open with sẽ xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào một tập tin trong Windows 10.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức