Tìm kiếm ↓↓↓

Khắc phục sự cố kết nối mạng trên Windows 10

Nếu bạn đang gặp sự cố khi kết nối mạng và không thể kết nối với Internet, sau đây là một số cách bạn có thể thử để khắc phục sự cố.Trước khi bạn bắt đầu


Trước tiên, hãy thử các cách sau để giúp bạn khắc phục sự cố hoặc hạn chế sự cố kết nối.
 • Tạo báo cáo mạng không dây. Báo cáo này có thể giúp bạn chẩn đoán sự cố hoặc ít nhất cung cấp cho bạn thêm thông tin để gửi cho những người khác mà có thể trợ giúp bạn.
  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Dấu nhắc lệnh, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) Dấu nhắc lệnh, sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên > .
  2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập netsh wlan show wlanreport.
  3. Việc này tạo ra một tệp HTML mà bạn có thể mở trong trình duyệt web của mình từ vị trí được liệt kê trong dấu nhắc lệnh.
 • Đảm bảo rằng không có sự cố với modem cáp hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.
  1. Nếu có, hãy liên hệ với ISP của bạn. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Dấu nhắc lệnh, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) Dấu nhắc lệnh, sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên > .
  2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập ipconfig.
  3. Tìm kiếm địa chỉ IP được liệt kê bên cạnh Cổng kết nối mặc định. Ghi lại địa chỉ đó nếu bạn cần. Ví dụ: 192.168.1.1.
  4. Tại dấu nhắc lệnh, nhập ping <DefaultGateway> và nhấn Enter. Ví dụ, nhập ping 192.168.1.1 và nhấn Enter.
  5. Kết quả sẽ giống như sau:
   Trả lời từ 192.168.1.1: byte=32 thời gian=5ms TTL=64
   Trả lời từ 192.168.1.1: byte=32 thời gian=5ms TTL=64
   Trả lời từ 192.168.1.1: byte=32 thời gian=5ms TTL=64
   Trả lời từ 192.168.1.1: byte=32 thời gian=5ms TTL=64
   Thống kê Ping cho 192.168.1.1: Gói dữ liệu: Gửi = 4, Nhận = 4, Bị mất = 0 (mất 0%), Thời gian trọn vòng kết nối xấp xỉ tính bằng milli giây: Tối thiểu = 4ms, Tối đa = 5ms, Trung bình = 4ms
   Nếu ping thành công và bạn thấy kết quả tương tự như kết quả ở trên nhưng không thể kết nối với Internet trên PC của mình thì có thể đã xảy ra sự cố với modem hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

Cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp mạng

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng đã lỗi thời hoặc không tương thích có thể gây ra sự cố kết nối. Nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 10, có thể trình điều khiển hiện tại được thiết kế cho phiên bản trước của Windows. Kiểm tra xem có trình điều khiển cập nhật nào không.
 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Trình quản lý Thiết bị và sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả.
 2. Trong Trình quản lý Thiết bị, chọn Bộ điều hợp mạng > tên bộ điều hợp mạng.
 3. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) bộ điều hợp mạng, sau đó chọn Cập nhật Phần mềm Trình điều khiển > Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển cập nhật. Làm theo các bước, sau đó chọn Đóng.
 4. Sau khi cài đặt trình điều khiển cập nhật, hãy chọn nút Bắt đầu > Nguồn > Khởi động lại nếu được yêu cầu khởi động lại và xem việc đó có thể khắc phục sự cố kết nối không.
Nếu Windows không thể tìm thấy một trình điều khiển mới cho bộ điều hợp mạng của bạn, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất PC và tải xuống trình điều khiển bộ điều hợp mạng mới nhất từ đó. Nếu PC của bạn không thể kết nối Internet, bạn cần phải tải xuống trình điều khiển trên một PC khác và lưu vào ổ USB flash để bạn có thể cài đặt trình điều khiển trên PC của mình. Bạn sẽ cần phải biết nhà sản xuất PC và số hoặc tên dòng máy.

Quay lại trình điều khiển bộ điều hợp mạng

Nếu bạn đã được kết nối trước đây và mới cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp mạng mới thì việc bạn quay lại phiên bản trước của trình điều khiển có thể trợ giúp.
 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Trình quản lý Thiết bị và sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả.
 2. Trong Trình quản lý Thiết bị, chọn Bộ điều hợp mạng > tên bộ điều hợp mạng.
 3. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) vào bộ điều hợp mạng và sau đó chọn Thuộc tính.
 4. Trong Thuộc tính, chọn tab Trình điều khiển, chọn Quay trở lại trình điều khiển, sau đó làm theo các bước.
 5. Nếu nút không khả dụng, điều đó có nghĩa là không có trình điều khiển nào để quay lại.
 6. Sau khi quay về phiên bản trước của trình điều khiển, chọn nút Bắt đầu > Nguồn > Khởi động lại nếu được yêu cầu khởi động lại và xem cách đó có khắc phục sự cố kết nối không.
Nếu Windows không thể tìm thấy một trình điều khiển mới cho bộ điều hợp mạng của bạn, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất PC và tải xuống trình điều khiển bộ điều hợp mạng mới nhất từ đó. Nếu PC của bạn không thể kết nối Internet, bạn cần phải tải xuống trình điều khiển trên một PC khác và lưu vào ổ USB flash để bạn có thể cài đặt trình điều khiển trên PC của mình. Bạn sẽ cần phải biết nhà sản xuất PC và số hoặc tên dòng máy.

Chạy Trình khắc phục sự cố mạng theo sau là các lệnh mạng

Trình khắc phục sự cố mạng có thể giúp chẩn đoán và khắc phục sự cố kết nối thường gặp. Sử dụng trình khắc phục sự cố này, sau đó chạy một số lệnh mạng nếu cần, có thể giúp bạn kết nối.

Để chạy Trình khắc phục sự cố mạng

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Trình khắc phục sự cố mạng và sau đó chọn Xác định và sửa các sự cố mạng từ danh sách kết quả.
 2. Làm theo các bước trong trình khắc phục sự cố và xem việc đó có thể khắc phục sự cố hay không.
Nếu việc đó không khắc phục được sự cố kết nối của bạn, hãy thử các cách sau:
 • Đặt lại ngăn xếp TCP/IP
 • Phát hành địa chỉ IP
 • Đổi mới địa chỉ IP
 • Căn chỉnh và đặt lại bộ nhớ cache của trình giải quyết máy khách DNS

Để chạy các lệnh mạng này trong cửa sổ nhắc lệnh

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Dấu nhắc lệnh, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) Dấu nhắc lệnh, sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên > .
 2. Tại dấu nhắc lệnh, chạy các lệnh sau theo thứ tự được liệt kê và sau đó kiểm tra xem việc đó có khắc phục được sự cố kết nối của bạn hay không:
  • Nhập netsh winsock reset và nhấn Enter.
  • Nhập netsh int ip reset và nhấn Enter.
  • Nhập ipconfig /release và nhấn Enter.
  • Nhập ipconfig /renew và nhấn Enter.
  • Nhập ipconfig /flushdns và nhấn Enter.

Tạm thời tắt tường lửa

Đôi khi phần mềm tường lửa có thể ngăn bạn kết nối. Bạn có thể xem sự cố kết nối có phải là do tường lửa hay không bằng cách tạm thời tắt tường lửa và sau đó thử truy cập một trang web bạn tin tưởng.
Các bước để tắt tường lửa tùy thuộc vào phần mềm tường lửa bạn đang sử dụng. Kiểm tra tài liệu cho phần mềm tường lửa của bạn để tìm hiểu cách tắt. Đảm bảo rằng bạn bật lại ngay khi có thể. Không bật tường lửa sẽ làm cho PC của bạn dễ bị tin tặc, sâu hoặc vi rút tấn công.
Nếu bạn gặp sự cố khi tắt tường lửa, hãy thực hiện thao tác sau để tắt tất cả phần mềm tường lửa đang chạy trên PC của bạn. Một lần nữa, hãy đảm bảo bạn bật lại ngay khi có thể.

Để tắt tất cả tường lửa

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Dấu nhắc lệnh, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) Dấu nhắc lệnh, sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên > .
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập netsh advfirewall set allprofiles state off và sau đó nhấn Enter.
 3. Mở trình duyệt web của bạn và truy cập trang web bạn tin tưởng rồi xem bạn có thể kết nối với trang web đó hay không.
 4. Để bật tất cả tường lửa bạn có thể đã cài đặt, tại dấu nhắc lệnh, nhập netsh advfirewall set allprofiles state on và sau đó nhấn Enter.
Nếu bạn thấy phần mềm tường lửa đang gây ra sự cố kết nối, hãy liên lạc với nhà sản xuất phần mềm hoặc truy cập trang web của họ để kiểm tra và xem hiện có phần mềm cập nhật nào không.

Tạm thời tắt bất kỳ phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại nào

Đôi khi phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại có thể ngăn bạn kết nối. Bạn có thể xem sự cố kết nối có phải là do phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại nào hay không bằng cách tạm thời tắt phần mềm đó và sau đó thử truy cập một trang web bạn tin tưởng. Nếu bạn phát hiện thấy phần mềm đó gây ra sự cố kết nối, hãy liên lạc với nhà sản xuất phần mềm hoặc truy cập trang web của họ để kiểm tra và xem hiện có phần mềm cập nhật nào không.
Các bước để tắt tính năng phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại tùy thuộc vào phần mềm bạn đang sử dụng. Kiểm tra tài liệu cho phần mềm của bạn để tìm hiểu cách tắt. Đảm bảo rằng bạn bật lại ngay khi có thể. Không bật phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại sẽ làm cho PC của bạn dễ bị tin tặc, sâu hoặc vi rút tấn công.
Nếu bạn không chắc chắn đã cài đặt chương trình phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại nào, Windows có thể cho bạn biết.

Để tìm hiểu phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại nào đã được cài đặt

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Hệ thống và bảo mật và sau đó chọn Xem lại trạng thái máy tính của bạn và khắc phục sự cố.
 2. Chọn mũi tên xuống bên cạnh Bảo mật.
 3. Nếu Windows có thể phát hiện phần mềm chống vi rút của bạn, phần mềm đó sẽ được liệt kê trong Chống vi rút. Để biết về phần mềm chống phần mềm độc hại, hãy xem trong Chống phần mềm gián điệp và phần mềm không mong muốn.
 4. Nếu phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại bật, hãy xem tài liệu về phần mềm đó để tìm hiểu cách tắt phần mềm.
Đảm bảo rằng bạn bật lại phần mềm chống vi rút hoặc chống phần mềm độc hại ngay khi có thể để đảm bảo rằng PC của bạn được bảo vệ tốt hơn.

Gỡ cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp mạng và khởi động lại

Nếu các bước trước đó không hiệu quả, hãy thử gỡ cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp mạng và sau đó khởi động lại máy tính của bạn và để Windows tự động cài đặt trình điều khiển mới nhất. Hãy cân nhắc áp dụng phương pháp này nếu kết nối mạng của bạn ngừng hoạt động đúng cách sau lần cập nhật gần đây.
Trước khi gỡ cài đặt, đảm bảo rằng bạn có sẵn bản sao lưu các trình điều khiển. Truy cập trang web của nhà sản xuất PC và tải xuống trình điều khiển bộ điều hợp mạng mới nhất từ đó. Nếu PC của bạn không thể kết nối Internet, bạn cần phải tải xuống trình điều khiển trên một PC khác và lưu vào ổ USB flash để bạn có thể cài đặt trình điều khiển trên PC của mình. Bạn sẽ cần phải biết nhà sản xuất PC và số hoặc tên dòng máy.
 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Trình quản lý Thiết bị và sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả.
 2. Trong Trình quản lý Thiết bị, chọn Bộ điều hợp mạng > tên bộ điều hợp mạng.
 3. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) bộ điều hợp mạng và sau đó chọn hộp kiểm Gỡ cài đặt > Xóa phần mềm trình điều khiển cho thiết bị này > OK để xác nhận bạn muốn gỡ cài đặt trình điều khiển này.
 4. Sau khi gỡ cài đặt trình điều khiển, hãy chọn nút Bắt đầu > Nguồn > Khởi động lại.
 5. Sau khi khởi động lại PC của bạn, Windows sẽ tự động tìm kiếm và cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp mạng. Kiểm tra xem việc đó có thể khắc phục sự cố kết nối của bạn hay không. Nếu Windows không tự động cài đặt trình điều khiển, hãy cố gắng cài đặt trình điều khiển sao lưu mà bạn đã lưu trước khi gỡ cài đặt.

Cài đặt lại thiết bị mạng bằng cách sử dụng lệnh netcfg –d

Chạy lệnh netcfg –d là bước cuối cùng bạn nên thử. Hãy cân nhắc việc sử dụng bước này nếu các bước trên không giúp bạn kết nối.
Lệnh này có thể giúp giải quyết các sự cố kết nối bạn có thể gặp phải sau khi nâng cấp từ phiên bản trước của Windows lên Windows 10 đồng thời khắc phục các sự cố trong đó bạn có thể kết nối với Internet nhưng không thể truy cập ổ mạng chung. Lệnh này loại bỏ bất kỳ bộ điều hợp mạng nào bạn đã cài đặt và các cài đặt của chúng. Sau khi bạn khởi động lại PC của mình, bất kỳ bộ điều hợp mạng nào được cài đặt lại và các cài đặt của chúng được đặt về mặc định.
 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Dấu nhắc lệnh, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) Dấu nhắc lệnh, sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên > .
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập netcfg –d và sau đó nhấn Enter.
 3. Sau khi chạy lệnh, hãy chọn nút Bắt đầu > Nguồn > Khởi động lại và xem việc đó có thể khắc phục sự cố kết nối không.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức