Tìm kiếm ↓↓↓

Khắc phục sự cố mở Start menu hoặc Cortana


Sau đây là một số cách mà bạn có thể thử nếu gặp sự cố khi mở menu Bắt đầu hoặc Cortana.

Lưu ý
Cortana chỉ khả dụng tại một số quốc gia/khu vực và một số tính năng của Cortana có thể không khả dụng ở mọi nơi. Nếu Cortana không khả dụng hoặc nếu bạn đã tắt tính năng này, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm.


1. Kiểm tra bản cập nhật
Nếu bạn không mở được menu Bắt đầu hoặc Cortana, trước tiên hãy kiểm tra các bản cập nhật.
 1. Nhấn phím logo Windows  + R, nhập ms-settings:, sau đó chọn OK. Thao tác này sẽ mở Cài đặt.
 2. Trong Cài đặt, đi tới Cập nhật & bảo mật > Cập nhật Windows rồi chọn Kiểm tra cập nhật. Cài đặt mọi bản cập nhật hiện có rồi khởi động lại PC của bạn nếu cần.
2. Khởi động lại thiết bị của bạn
Nếu không có bản cập nhật nào của bạn yêu cầu khởi động lại thì bạn vẫn nên khởi động lại thiết bị của mình để đảm bảo mọi bản cập nhật đang chờ xử lý đều được cài đặt.

3. Dùng thử trình khắc phục sự cố
Để được hỗ trợ, hãy dùng thử Trình khắc phục sự cố menu Bắt đầu. Sau khi bạn hoàn tất trình khắc phục sự cố, hãy khởi động lại thiết bị của bạn.

4. Tạo một tài khoản quản trị viên nội bộ mới
Nếu bạn vẫn không mở được menu Bắt đầu hoặc Cortana, hãy thử tạo một tài khoản quản trị viên nội bộ mới để xem bạn có thể mở menu Bắt đầu bằng tài khoản đó hay không.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, trước tiên hãy loại bỏ liên kết tới tài khoản đó bằng cách làm như sau (nếu không thấy "Tạo tài khoản quản trị viên mới"):
 1. Nhấn phím logo Windows  + R, nhập ms-settings:, sau đó chọn OK. Thao tác này sẽ mở Cài đặt.
 2. Chọn Tài khoản  > Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ để thay thế.
 3. Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn rồi chọn Tiếp theo.
 4. Chọn tên tài khoản mới, mật khẩu và gợi ý mật khẩu, sau đó chọn Kết thúc và đăng xuất. 
Tạo tài khoản quản trị viên mới:
 1. Nhấn phím logo Windows  + R, nhập ms-settings:, sau đó chọn OK.
 2. Chọn Tài khoản  > Gia đình & người khác (hoặc Người khác, nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Enterprise).
 3. Trong Người khác, chọn Thêm người khác vào PC này.
 4. Trên Windows 10 Home và Windows 10 Professional, cung cấp tên cho người dùng và mật khẩu, sau đó chọn Tiếp theo. Trên Windows 10 Enterprise, chọn Tôi không có thông tin đăng nhập của người này, sau đó chọn Thêm người dùng không có tài khoản Microsoft.
 5. Đặt tên người dùng, mật khẩu và gợi ý mật khẩu. Sau đó, chọn Tiếp theo > Kết thúc.
Tiếp theo, đặt tài khoản mới làm tài khoản quản trị viên.
 1. Trong Gia đình & người khác (hoặc Người khác, nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Enterprise), hãy chọn tài khoản bạn đã tạo, sau đó chọn Thay đổi loại tài khoản.
 2. Trong Loại tài khoản, chọn Quản trị viên > OK.
Đăng xuất khỏi tài khoản của bạn rồi đăng nhập vào tài khoản mới. Nếu bạn có thể mở Cortana hoặc menu Bắt đầu, hãy di chuyển các tệp và dữ liệu cá nhân của bạn sang tài khoản mới.

Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy thử xóa tài khoản quản trị viên cũ:
 1. Trong Người dùng khác, chọn tài khoản quản trị viên mới > Loại bỏ > Xóa tài khoản và dữ liệu.
 2. Sau khi tài khoản cũ bị loại bỏ, hãy khởi động lại thiết bị của bạn rồi đăng nhập lại bằng tài khoản mới.
Nếu trước đây bạn đã sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập, hãy liên kết tài khoản Microsoft với tài khoản quản trị viên mới. Trong Cài đặt  > Tài khoản , chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft thay vào đó rồi nhập thông tin tài khoản của bạn. 

5. Đặt lại PC của bạn
Nếu không có tùy chọn nào trước đó hiệu quả, hãy thử đặt lại PC của bạn bằng cách sử dụng tùy chọn phục hồi Windows 10.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức