Tìm kiếm ↓↓↓

Khắc phục sự cố nhấp nháy màn hình trong Windows 10

Hiện tượng nhấp nháy màn hình trong Windows 10 thường là do trình điều khiển màn hình hoặc ứng dụng không tương thích. Để xác định xem ứng dụng hoặc trình điều khiển nào đang gây ra sự cố, hãy kiểm tra xem Trình quản lý Tác vụ có nhấp nháy hay không. Sau đó, dựa trên thông tin đó, bạn cần gỡ cài đặt ứng dụng đó hoặc cập nhật trình điều khiển màn hình.


1. Kiểm tra xem Trình quản lý Tác vụ có nhấp nháy hay không
Mở Trình quản lý Tác vụ bằng cách nhấn phím Ctrl+Shift+Esc trên bàn phím đồng thời. Nếu thao tác này không có tác dụng, hãy bấm chuột phải vào nút Bắt đầu  ở góc dưới bên trái của màn hình và chọn Trình quản lý Tác vụ.
 • Nếu Trình quản lý Tác vụ không nhấp nháy, thì ứng dụng có thể đang gây ra vấn đề.
 • Nếu Trình quản lý Tác vụ nhấp nháy, thì trình điều khiển màn hình có thể đang gây ra vấn đề.
2. Gỡ cài đặt ứng dụng không tương thích
Có ba ứng dụng được biết là gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình trong Windows 10: Norton AV, iCloud và IDT Audio. Trong hầu hết các trường hợp, giải pháp gỡ cài đặt các ứng dụng này sẽ khắc phục được vấn đề. Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trong số này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau để gỡ cài đặt các ứng dụng đó.

Phương pháp 1: Gỡ cài đặt từ Cài đặt
 1. Mở ứng dụng Cài đặt bằng cách nhấn vào phím biểu trưng Windows +I trên bàn phím của bạn. Nếu thao tác này không có tác dụng, hãy chọn nút Bắt đầu  ở góc dưới bên trái của màn hình, rồi chọn Cài đặt.
 2. Từ Cài đặt, chọn Hệ thống > Ứng dụng & tính năng. Sẽ mất một lúc để các ứng dụng của bạn xuất hiện.
 3. Cuộn xuống danh sách và tìm ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt. Chọn ứng dụng, rồi chọn Gỡ cài đặt > Gỡ cài đặt. Nếu bạn được yêu cầu xác nhận lựa chọn của mình trong cửa sổ Kiểm soát truy cập người dùng, hãy chọn. Ứng dụng có thể tự gỡ cài đặt hoặc mở trình gỡ cài đặt riêng nơi bạn có thể thực hiện thêm một số biện pháp để gỡ bỏ ứng dụng đó.
Phương pháp 2: Gỡ cài đặt từ menu Bắt đầu
 1. Mở menu Bắt đầu bằng cách nhấn phím biểu trưng Windows  trên bàn phím của bạn (hoặc chọn nút Bắt đầu   ở góc dưới bên trái của màn hình).
 2. Trên menu Bắt đầu, chọn Tất cả ứng dụng.
 3. Cuộn xuống danh sách và tìm ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt. Bấm chuột phải vào ứng dụng, rồi chọn Gỡ cài đặt. Nếu bạn được yêu cầu xác nhận lựa chọn của mình trong cửa sổ Kiểm soát truy cập người dùng, hãy chọn . Ứng dụng có thể tự gỡ cài đặt hoặc mở trình gỡ cài đặt riêng nơi bạn có thể thực hiện thêm một số biện pháp để gỡ bỏ ứng dụng đó.
Lưu ý
Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Norton AV, iCloud hoặc IDT Audio trong Windows 10, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất ứng dụng để biết thêm thông tin về bản cập nhật ứng dụng và khả năng tương thích của Windows 10.

3. Cập nhật trình điều khiển hiển thị của bạn
Để cập nhật trình điều khiển hiển thị của bạn, bạn cần khởi động PC ở chế độ an toàn, gỡ cài đặt bộ điều hợp hiển thị hiện tại, rồi kiểm tra xem có bản cập nhật trình điều khiển mới hay chưa.
 1. Khởi động PC của bạn ở chế độ an toàn, sau đó bấm chuột phải vào nút Bắt đầu , rồi chọn Trình quản lý Thiết bị.
 2. Mở rộng phần Bộ điều hợp hiển thị, bấm chuột phải vào bộ điều hợp được liệt kê, rồi chọn Gỡ cài đặt. Chọn hộp kiểm Xóa phần mềm trình điều khiển cho thiết bị này, rồi chọn OK và khởi động lại PC của bạn.
 3. Sau khi PC khởi động lại, nhấn phím biểu trưng Windows  +I trên bàn phím của bạn để mở Cài đặt. Nếu thao tác đó không có tác dụng, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt.
 4. Từ Cài đặt, chọn Cập nhật & bảo mật > Windows Update > Kiểm tra bản cập nhật.
Lưu ý
Nếu có nhiều bộ điều hợp hiển thị, bạn cần vô hiệu hóa bộ điều hợp đã thêm (thường là Intel HD 400 hoặc AMD Radeon HD 4200) bằng cách bấm chuột phải vào bộ điều hợp từ danh sách trong Trình quản lý Thiết bị và chọn Vô hiệu hóa > Có. Sau đó, hãy tắt PC của bạn, ngắt kết nối phương tiện phục hồi hoặc cài đặt (nếu bạn đang sử dụng), rồi bật lại PC. Nếu thao tác đó không khắc phục được sự cố nhấp nháy, hãy khởi động lại PC của bạn ở chế độ an toàn, bật lại bộ điều hợp hiển thị đã thêm, rồi vô hiệu hóa bộ điều hợp khác.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức