Tìm kiếm ↓↓↓

Khởi chạy ứng dụng Windows Store trên trình duyệt Web

Hướng dẫn mọi người tham khảo cách khởi chạy ứng dụng Windows Store trên trình duyệt Web hay nói cụ thề hơn copy các link dưới đây paste vào thanh địa chỉ của bất cứ trình duyệt nào đều có thể gọi được các tab chính trong Windows 10 Store

Windows Store trên Windows 10 có tổng cộng 5 tab bao gồm các tab: Home, Apps, Games, Music và Movies & TV


Dưới đây là link để chạy các tab này:

1. Chạy Windows Store cụ thể là tab Home: ms-windows-store://home
2. Chạy tab Apps: ms-windows-store://navigatetopage/?Id=Apps 
3. Chạy tab Games: ms-windows-store://navigatetopage/?Id=Games 
4. Chạy tab Music: ms-windows-store://navigatetopage/?Id=Music 
5. Chạy tab Movies & TV: ms-windows-store://navigatetopage/?Id=Video
6. Mở ứng dụng thuộc Microsoft: ms-windows-store://publisher/?name=Microsoft Corporation
7. Mở Cập nhật: ms-windows-store://downloadsandupdates
8. Mờ cài đặt: ms-windows-store://settings 


Phổ biến trong tuần

Tin Tức