Tìm kiếm ↓↓↓

Khu vực và ngôn ngữ của Cortana

Để sử dụng Cortana, cài đặt khu vực và ngôn ngữ của bạn phải tương ứng. Hãy xem danh sách các khu vực mà Cortana khả dụng bên dưới và ngôn ngữ tương ứng cho từng khu vực đó.

Cortana trên Windows 10

Cortana khả dụng ở những khu vực sau cho các ngôn ngữ sau:
Australia: Tiếng Anh
Canada: Tiếng Anh
Trung Quốc: Tiếng Trung (Giản thể)
Pháp: Tiếng Pháp
Đức: Tiếng Đức
Ấn Độ: Tiếng Anh
Ý: Tiếng Ý
Nhật Bản: Tiếng Nhật
Tây Ban Nha: Tiếng Tây Ban Nha
Vương quốc Anh: Tiếng Anh
Hoa Kỳ: Tiếng Anh
Lưu ý: Nếu thay đổi khu vực của mình, bạn có thể không mua sắm được tại Store hoặc không sử dụng được những nội dung bạn đã mua, như tư cách thành viên cũng như đăng ký, trò chơi, phim, TV và nhạc.
Cập nhật: Nếu cài đặt của bạn chính xác nhưng bạn vẫn không thể sử dụng Cortana, việc cài đặt Windows Update mới nhất có thể khắc phục được sự cố.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức