Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft bắt đầu đưa thông báo nhắc nhở người dùng máy tính nâng cấp lên Windows 10

Microsoft sẽ ngừng cung cấp Windows 10 cho các máy tính  Windows 7, 8 và 8.1 đủ điều kiện nâng cấp miễn phí sau ngày 29 tháng bảy. Với thông báo này nỗ lực cuối cùng  của công ty thuyết phục người dùng nâng cấp trước khi kết thúc thời hạn.


Người dùng Windows 7, 8 và 8.1 đủ điều kiện vẫn chưa nâng cấp lên Windows 10 sẽ nhận được một thông điệp toàn màn hình mới nhắc nhở chúng để nâng cấp. Tin nhắn mới nói: "xin lỗi làm gián đoạn, nhưng điều này là quan trọng. Ưu đãi nâng cấp miễn phí Windows 10 kết thúc ngày 29 tháng 7."

Người sử dụng nhận được tin nhắn này sẽ có một vài lựa chọn: nhắc nhở tôi sau đó, thông báo cho tôi ba lần nữa, không phải thông báo cho tôi và nâng cấp ngay bây giờ.

Một lần nữa, chỉ những người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được lời mời nâng cấp này. Điều này có nghĩa là Windows 7, 8 và 8.1 cần phải hoàn toàn hợp pháp và chính hãng thì mới đủ điều kiện nâng cấp. Ngoài ra, người dùng đã nâng cấp lên Windows 10 nhưng đã quyết định quay trở lại sẽ không phải bận tâm về thông báo này vì sau này hô có cài mới lại cũng không mất kích hoạt.

Kể từ khi Windows 10 được giới thiệu như là một nâng cấp miễn phí cho người dùng các phiên bản trước của Windows, Microsoft đã cố gắng thuyết phục người dùng nâng cấp. Công ty thường sử dụng phương pháp thống kê đánh giá bởi người dùng, và Microsoft đã nhận được một phản ứng rất tích cực về phương pháp đó.

Nếu bạn muốn nâng cấp và tham gia với hơn 350 triệu người đang sử dụng Windows 10, chỉ cần nhấp vào Upgrade now và bạn có ít hơn một tháng để làm như vậy.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức