Tìm kiếm ↓↓↓

Xuất tọa độ tự động ra file TXT và ghi tọa độ điểm trực tiếp trên MicroSation V8i

   Để thuận lợi cho công việc: tư vấn thiết kế, đo đạc ngoài thực địa: cắm cọc ngoài thực địa,... Việc trích xuất tọa độ rất quan trọng

I) Xuất tọa độ tự động ra file TXT trên MicroSation V8i.
    Lưu ý: Xóa tất cả những đối tượng không cần thiết trên bản đồ, giữ lại những đối tượng cần xuất tự động.
II) Ghi tọa độ điểm trực tiếp trên MicroSation V8i.


   Ghi tọa độ theo điểm.   Ghi tọa độ các điểm theo trên cạnh.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức