Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft giới thiệu tính năng App reset trong Windows 10 Anniversary Update

Đôi khi một vài ứng dụng trên Windows 10 không khởi động hoặc bị treo, nguyên nhân là do sự cố mất tập tin, bị chặn bởi phần mềm anti virut bên thứ 3 hoặc cũng có thể ứng dụng đó đang bị hệ thống chặn để cập nhật trong Windows Store.


Người dùng Windows 10 phiên bản 1511 không có giải pháp nào ngoài gỡ bỏ và cài đặt lại các ứng dụng trong trong cửa hàng hoặc dùng dòng lệnh Powershell để cài lại nếu là ứng dụng hệ thống như Store chẳng hạn.

Với Windows 10 Anniversary Update, Microsoft giới thiệu một tính năng "Thiết lập lại ứng dụng" gọi là App Reset tích hợp vào Settings khi người dùng tải về từ Store . Điều làm này thiết lập lại tất cả các cài đặt và dữ liệu trong một ứng dụng nhất định vì vậy ứng dụng trở lại như mới khi nó  được cài đặt ban đầu từ Store  mà không cần thiết phải gỡ bỏ cài đặt.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng App Reset để sửa chữa lỗi

1.Mở ứng dụng cài đặt Setting
2.Điều hướng đến System
3.Trong trình đơn System chọn Apps & features
4.Tìm kiếm ứng dụng bị lỗi
5.Sau khi chọn ứng dụng nhấp chuột vào đó chọn Advanced options.


6.Bấm vào Reset.7.Tất cả dữ liệu sẽ bị xóa, bao gồm bất kỳ lỗi ngăn không cho các ứng dụng làm việc đúng cách.

Hoàn tất xong các bước trên là bạn lại có thể mở ứng dụng bình thường và tính năng này áp dụng luôn cho Windows Store.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức