Tìm kiếm ↓↓↓

Multiboot Final Legacy-UEFI Version 2 AIO (Trong 1 file duy nhất)

Mình nhận được yêu cầu của 1 bạn là nên gom tất cả các file của Multiboot vào 1 File duy nhất.

Nhưng thực ra mình chỉ gom được phần nào thôi. Vì đây là Multiboot làm theo dạng Module nên các bạn có thể tích hợp nhiều ít các thứ thì tùy


Thông tin:
- Windows PE: Chỉ tích hợp Windows 10 PE 64bit của anh Nguyễn Tuấn và Mini XP dành cho máy cấu hình yếu
- Tools đã tích hợp
   +Acronis True Image 17
   +Acronis True Image 16
   +Active Password Changer
   +GoldMemory Pro 7.85
   +Hard Disk Repair Utility 5.0
   +HDAT2 5.1
   +Kon-Boot for Windows 2.5.0
   +Memtest86+
   +MHDD 4.6
   +Symantec Ghost 11.5
+Victoria 3.52
- Tích hợp đĩa diệt Virus Bitdefener
- Set theme mặc định là Eternity
- Tích hợp thêm đĩa Antivirus và đĩa Linux thoải mái theo hướng dẫn
Nhược điểm
- Không tích hợp thêm được WinPE
- Loại bỏ Syslinux
- Không thể đổi theme Grub 2
- Lược bỏ phần Hiren's Boot (Giờ còn ai dùng nữa đâu)
Link tải: Tại đây

Cách dùng:
B1: Tạo USB theo các bước từ 1 đến 6 của bài viết này.
(Lưu ý file Data.7z là File mà tải ở phía trên chứ không phải là File trong gói TSWO.rar)
B2: Chờ (Khá lâu đấy) cho USB nó tạo xong
B3: Khi có thông báo hoàn thành thì OK rổi
Các bạn muốn tích hợp thêm cái gì thì vui lòng đọc trong bài viết này

Phổ biến trong tuần

Tin Tức