Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài MapInfo Professional 12 và hướng dẫn cài đặt MapInfo

       


      
        MapInfo Professional là sản phẩm phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) được sản xuất bởi Pitney Bowes Software (trước đây là MapInfo Corporation ) và được sử dụng để lập bản đồ và phân tích vị trí. MapInfo cho phép người dùng trực quan hóa, phân tích, chỉnh sửa, diễn giải, hiểu và xuất dữ liệu để tiết lộ các mối quan hệ, mẫu và xu hướng. MapInfo cho phép người dùng khám phá dữ liệu không gian trong tập dữ liệu, tượng trưng cho các đối tượng địa lý và tạo bản đồ.
Tải bộ cài MapInfo Professional 12:
        Hướng dẫn cài đặt MapInfo:

I) Chạy file setup.exe với quyền admin trong thư mục Mapinfo 12\1_Install_Mapinfo12. Chuột phải vào file setup.exe chọn Run as administrator   Đợi quá trình cài đặt hoàn thành (10-15 phút)

II) Chạy file MapInfoProfessional12.0.2MaintenanceRelease.exe với quyền admin trong thư mục Mapinfo 12\2_MI_12.0.2_MaintenanceReleas.                                                                Chuột phải vào file MapInfoProfessional12.0.2MaintenanceRelease.exe chọn Run as administrator.


  III) Hướng dẫn crack MapInfo:
1) Ngắt kết nối mạng.
2) Copy file micore.dll trong thư mục crack vào ổ C theo đường dẫn
C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional (Win64 bit)
C:\Program Files)\MapInfo\Professional (Win32 bit)
                    Cách xem phiên bản Win bạn đang dùng 64bit hay 32bit

3) Chạy MapInfo với quyền admin chuột phải chọn Run as administrator.


  III) Hướng dẫn sử dụng MapInfo: >> Xem chi tiết

Phổ biến trong tuần

Tin Tức