Tìm kiếm ↓↓↓

Nhận thông báo cuộc gọi nhỡ trên máy tính chạy Windows 10 từ điện thoại Android

Microsoft cung cấp tính năng đồng bộ cuộc gọi nhỡ thông qua ứng dụng Cortana. Cơ bản thì ứng dụng này làm trung gian nhận thông báo giữa các thiết bị dùng chung tài khoản Microsoft  đồng bộ thông báo lên đám mây và từ đám mây thông báo về cho các thiết bị đang sử dụng tài khoản chung Microsoft.


Để kích hoạt được tính năng Nhận thông báo cuộc gọi nhỡ trên máy tính chạy Windows 10 từ điện thoại Android có nhứng yêu cầu dưới đây:

1. Cả máy tính chạy Windows 10 và điện thoại Android phải cài đặt và kích hoạt ứng dụng Cortana nếu bạn chưa biết cài ứng dụng Cortana cho điện thoại xin mời bạn xem bài viết này để cài đặt cho điện thoại mình.
2. Đăng nhập chung tài khoản Microsoft trên máy tính Windows 10 và ứng dụng Cortana trên điện thoại.
3. Trên máy tính Windows 10 chắc chắn tính năng gửi thông báo giữa các thiết bị phải được kích hoạt.


4. Các thông báo trên thiết bị phải được kích hoạt


Nếu bạn thực hiện theo đúng các yêu cầu trên thì sau này nếu điện thoại bạn có cuộc gõi nhỡ trên màn hình Desktop sẽ thông báo ngay cho bạn biết.


Nếu bạn nhấp vào thông báo cuộc gọi nhỡ sẽ có tùy chọn gừi tin nhắn nhưng chưa hoạt động.


Và tên thiết bị Android sẽ có trong danh sách của bạn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức