Tìm kiếm ↓↓↓

Nhận thông báo trên Windows 10 từ Facebook, Messenger và các ứng dụng khác đang cài trên điện thoại Android

Microsoft cung cấp tính năng đồng bộ thông báo các ứng dụng trên điện thoại Android thông qua ứng dụng Cortana. Cơ bản thì ứng dụng này làm trung gian nhận thông báo giữa các thiết bị dùng chung tài khoản Microsoft  đồng bộ thông báo lên đám mây và từ đám mây thông báo về cho các thiết bị đang sử dụng tài khoản chung Microsoft.


Để kích hoạt được tính năng nhận thông báo trên Windows 10 từ Facebook, Messenger và các ứng dụng khác đang cài trên điện thoại Android các bạn làm theo hướng dẫn của Tuấn theo các bước dưới đây:

1. Cả máy tính chạy Windows 10 và điện thoại Android phải cài đặt và kích hoạt ứng dụng Cortana nếu bạn chưa biết cài ứng dụng Cortana cho điện thoại xin mời bạn xem bài viết này để cài đặt cho điện thoại mình.
2. Đăng nhập chung tài khoản Microsoft trên máy tính Windows 10 và ứng dụng Cortana trên điện thoại.
3. Trên máy tính Windows 10 chắc chắn tính năng gửi thông báo giữa các thiết bị phải được kích hoạt.


4. Thông báo trên thiết bị phải được kích hoạt


5. Mặc định khi bạn nhấp đúp chuột vào tên thiết bị có trong danh sách My devices các thiết lập phải được gạt qua On


6. Trên điện thoại bạn mở Cortana bấm vào Settings.


7. Gạt hết các thiết lập qua On và bấm vào Choose which apps to sync.


8. Tìm đến danh sách ứng dụng đang cài trên điện thoại muốn nhận thông báo ứng dụng nào gạt nó qua On.


Nếu bạn thực hiện theo đúng các yêu cầu trên thì sau này nếu điện thoại bạn có thông báo của ứng dụng nào mà bạn chưa đọc trên điện thoại thì trên màn hình máy tính sẽ thông báo ngay cho bạn biết.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức