Tìm kiếm ↓↓↓

Tại sao bạn nên nâng cấp lên Office 2016?

Bài viết nêu bật các tính năng của bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office 2016 mới. Tại sao các ứng dụng office 2016 lại tốt và có nhiều tính năng nổi bật hơn


Nếu bạn muốn tìm hiểu lý do tại sao bạn nên nâng cấp lên Office 2016, hãy xem video này.Bạn đang tự hỏi tại sao nên nâng cấp lên Office 2016 cho Windows? Không cần tìm kiếm nữa. Video này sẽ cho bạn biết sáu lý do hàng đầu. Bạn cần biết có gì mới trong mỗi ứng dụng? Xem Có gì mới và cải tiến trong Office 2016.

6 lý do hàng đầu cho việc nâng cấp

1. Được xây dựng để làm việc nhóm

Trong Word, PowerPoint và Excel, có tính năng chia sẻ dễ dàng ngay bên trong ứng dụng. Bạn cũng có thể xem ai có quyền truy nhập vào một tệp nhất định và ai đang làm việc trong đó.
Mẹo: Còn có tính năng gõ nhập theo thời gian thực trong Word. Khi bạn cộng tác với người khác trong một tài liệu, bạn sẽ nhìn thấy vị trí mà người khác đang làm việc và xem các chỉnh sửa của họ khi họ thực hiện.

2. Các Loại Biểu đồ mới trong Word, PowerPoint và Excel

Trực quan hóa dữ liệu tài chính hoặc phân cấp và làm nổi bật các thuộc tính thống kê cho dữ liệu của bạn, với các loại biểu đồ mới: Biểu đồ cây, Thác nước, Pareto, Biểu đồ tần suất, Hộp và Dải dữ liệu trung bình và Tia nắng hướng tâm.

3. Các cách đưa dữ liệu vào Excel nhanh hơn, dễ dàng hơn

Excel bao gồm một bộ tính năng mạnh mẽ mới, gọi là Lấy & Chuyển đổi, giúp cung cấp các chức năng thu thập và định hình dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng. Lấy & Chuyển đổi cho phép bạn kết nối, kết hợp và tinh chỉnh các nguồn dữ liệu để đáp ứng nhu cầu phân tích của mình.

4. Phần đính kèm hiện đại trong Outlook

Đính kèm tài liệu từ các mục gần đây của bạn và chia sẻ các mục này từ OneDrive hoặc SharePoint với người nhận email. Cấu hình quyền chia sẻ để tất cả người nhận đều có quyền truy nhập vào tệp đính kèm mà không cần rời khỏi ứng dụng.

5. Tra cứu Thông minh trong Word, PowerPoint, Excel và Outlook

Kiểm tra dữ kiện hoặc khám phá thuật ngữ trong tài liệu của bạn với Tra cứu Thông minh trên nền tảng Bing. Chỉ cần tô sáng thuật ngữ trong tài liệu của bạn và dùng tính năng này để hiển thị kết quả tìm kiếm từ web ngay trong môi trường đọc và biên soạn của bạn.

6. Cho Tôi Biết trong Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Project, Visio và Access

Chỉ cần nhập điều bạn muốn làm trong ứng dụng bằng ngôn ngữ của riêng bạn, sau đó tính năng Cho Tôi Biết sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình cũng như cung cấp các tài nguyên bổ sung.

Có gì mới trong mỗi ứng dụng?

Có nhiều tính năng mới và cải tiến khác trong từng ứng dụng. Để tìm hiểu các thay đổi và tính năng mới trong mỗi ứng dụng, hãy xem Có gì mới và cải tiến trong Office 2016.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức