Tìm kiếm ↓↓↓

Ứng dụng English for Kids - TV Chương trình tiếng Anh cho trẻ em

Đây là kênh mà tất cả trẻ em vui vẻ chơi với tiếng Anh và học tiếng Anh. Trẻ em muốn nhìn thấy ở người, suy nghĩ của bản thân và gặp gỡ các thế giới khác nhau. Điều này yêu cầu hoạt động và năng động của trẻ em là một điều rất tự nhiên. Chúng tôi cố gắng tạo ra các nội dung thú vị và khác nhau phù hợp với đặc điểm của các em nhỏ. Chúng tôi cung cấp video trong các hình thức khác nhau như Nursery Rhymes, Dialogue, Song, Rap, Story, Phonics, vv Nếu bạn đăng ký kênh của chúng tôi và chỉ cho con của bạn liên tục, anh ta hoặc cô ta sẽ làm quen với tiếng Anh.


Chương trình có rất nhiều video với nhiều chủ đề khác nhau cho bé tự học


và chất lượng video


Nếu nhà bạn có màn hình lớn kết nối cùng một mạng có thể sử dụng chức năng Cast to device


Ứng dụng English for Kids cho phép tải miễn phí hoàn toàn, ứng dụng hỗ trợ Windows 10 và Windows 10 Mobile. Yếu cầu kết nối mạng khi sử dụng.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức