Tìm kiếm ↓↓↓

Ứng dụng Xbox cho Windows 10 và Windows 10 Mobile

Ứng dụng Xbox kết nối bạn bè, trò chơi và thành tích của bạn giữa các thiết bị Xbox One và Windows 10. Luôn kết nối với cộng đồng Xbox Live, xem bạn bè của bạn đang chơi gì, chia sẻ clip trò chơi và ảnh chụp màn hình đồng thời xem thành tích giữa các thiết bị. Bắt đầu trò chuyện nhóm với các người chơi trên PC và Xbox One đồng thời triển khai thành nhiều người chơi giữa các thiết bị như Fable Legends và Gigantic.Đồng thời, phát trực tuyến các trò chơi yêu thích của bạn từ Xbox One tới PC Windows 10 trong nhà của bạn khi sử dụng bộ điều khiển Xbox One.


Tính năng chính
  • Duy trì kết nối với cộng đồng Xbox Live. Xem nguồn cấp dữ liệu hoạt động, gửi tin nhắn, xem clip trò chơi, tìm bạn bè mới (kể cả bạn bè từ Facebook) và các hoạt động khá
  • Trò chuyện nhóm với người chơi khác trên PC chạy Windows 10 & Xbox One và cùng họ chơi các trò chơi nhiều người chơi trên các thiết bị như Fable Legends và Gigantic
  • Phát trực tuyến và chơi trò chơi từ Xbox One của bạn tới PC bất kỳ chạy Windows 10 trong nhà của bạn
  • Ăn mừng thành tích chơi trò chơi huyền thoại của bạn. Chia sẻ clip trò chơi, xem thành tích của bạn và Điểm trò chơi giữa các thiết bị Xbox One và Windows 10
Xbox
Developer: Microsoft Corporation
Price: Free

Phổ biến trong tuần

Tin Tức