Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 phiên bản 1511 cập nhật build 10586.494

Mặc dù các bản cập nhật lớn tiếp theo cho Windows 10 vẫn còn ba tuần nữa, điều đó không làm cho Windows như là một quá trình dịch vụ để giữ cho các chi nhánh hiện tại (CB) xây dựng của Windows 10 được cập nhật và an toàn.


Hôm nay là Patch Tuesday của tháng Bảy và đã có bốn bản cập nhật chính phát hành cho Windows 10 version 1511, trong đó có một vài bản vá lỗi bảo mật liên quan và một bản cập nhật tích lũy để mang lại Windows 10 lên build 10586.494.

Các bản cập nhật tích lũy, KB3172985  địa chỉ chính cập nhật liên quan đến bảo mật cho Windows 10 phiên bản 1511 và cung cấp các cải tiến chất lượng như đã nêu dưới đây:
 • Cải thiện độ tin cậy của Windows Media Player, Internet Explorer 11, Windows Explorer, Miracast, và Windows hạt nhân.
 • Cố định vấn đề với một số người nhìn thấy một màn hình màu đen thay vì màn hình khóa khi nối lại từ chế độ chờ kết nối.
 • Cố định vấn đề với DirectAccess mà nút Disconnect xuất hiện trong một số trường hợp khi kết nối không được thiết lập đầy đủ.
 • Cố định vấn đề mà tài khoản người dùng địa phương không bị khóa sau khi một số dấu hiệu thất bại trong nỗ lực.
 • Cải thiện hỗ trợ phát lại video trong các ứng dụng nhất định mà không làm cho đoạn video một cách chính xác sau khi nối lại từ giấc ngủ.
 • Cố định vấn đề với Windows Phone mất giấy chứng nhận xác thực người dùng sau khi nâng cấp lên Windows 10 Điện thoại di động trong một số trường hợp.
 • Cải thiện hỗ trợ của các thiết lập sao lưu các ứng dụng trên Windows 10 Mobile.
 • Cố định vấn đề mà các ứng dụng Microsoft Silverlight dựa trên sẽ không cài đặt trên Windows 10 Điện thoại di động sau khi gia nhập Azure Active Directory.
 • Cố định các vấn đề bổ sung trong .NET, Windows Kernel, Windows Update, xác thực, điều chỉnh tiết kiệm ánh sáng ban ngày thời gian, hỗ trợ cho các tập tin PDF, Bluetooth, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, mạng, và kết nối Wi-Fi.
 • cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Internet Explorer 11, trình điều khiển chế độ Kernel, Windows Kernel, .NET Framework, Windows an toàn hạt nhân Mode, và Microsoft Print Spooler.
Cùng với các bản cập nhật tích lũy  đã có thêm các bản vá lỗi như:
 • Dịch vụ bảo dưỡng ngăn xếp bản cập nhật cho Windows 10 phiên bản 1511: ngày 12 tháng 7 năm 2016 (KB3173428)
 • Bản cập nhật bảo cho Adobe Flash Player: ngày 12 tháng 7 năm 2016 (KB3174060)
 • Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (KB890830)

Phổ biến trong tuần

Tin Tức