Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 Tutorial: Phần 2 Xóa bớt các ứng dụng metro, ứng dụng hệ thống...


Phần 2: Xóa bớt các ứng dụng metro, ứng dụng hệ thống, Windows Media, Windows defender, Windows powershell... nếu bạn thấy không cần thiết cho mục đích sử dung của mình.


 Để xóa các ứng dụng metro không dùng, bạn truy cập vào 3 thư mục để xóa các file trong đó:
  • Thư mục WindowsApps (C:\Program Files)
  • Thư mục Applications (C:\Windows\InfusedApps)
  • Thư mục Packages (C:\Windows\InfusedApps)

Để xóa ứng dụng hệ thống như Cortana, trình duyệt Edge,InsiderHub, Contact Support, Xbox bạn truy cập vào thư mục SystemApps (C:\Windows) để xóa các thư mục tướng ứng.

Để xóa các ứng dụng Windows Media, Windows defender, Windows powershell, Bitlocker... bạn chỉ cần search File tương ứng tìm và xóa.

Truy cập vào C:\Windows\System32 xóa các thư mục ngôn ngữ có 2 chữ cái thường theo sau là gạch ngang và 2 chữ cái viết hoa chỉ giữ lại 2 thư mục en-US và en-GB.

Sau khi xóa xong khởi động máy để boot vào Win lần đầu.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức