Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 Tutorial: Phần 3 Update Win, cài Driver, cài đặt Office và Soft...


Phần 3: Update Win, Driver, Cài đặt Office và Soft dùng cho mục đích sử dụng của mình, kích hoạt Win và Office


Để cập nhật cho win mới cài và driver máy truy cập Start » Settings » Updates and security » Check for update

Nếu cập nhật xong kiểm tra trong Device manger còn thiếu driver thì truy cập vào trang chủ driver của máy tải driver tương ứng về cài.

Cài đặt và kích hoạt Microsoft Office cài office thì cài bản 64 bit và nếu cài bản volume thì vào ổ C tích hiện file ẩn và xóa thư mục MSOcache

Chỉ cài phần mềm chọn lọc cần thiết cho win ví dụ như phần mềm download idm, quét rác ccleaner, giả nén winrar, gõ tiếng Việt unikey... lưu ý cài soft thì không cho chạy lần đầu

Kích hoạt Windows 10.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức