Tìm kiếm ↓↓↓

Windows Hello trên Windows 10 - Mọi thứ bạn cần biết

Windows Hello, một phần của Windows 10 là cách mới để bạn đăng nhập vào thiết bị, ứng dụng, dịch vụ trực tuyến và mạng của bạn. Windows Hello hoạt động với công nghệ chứng nhận được gọi là Microsoft Passport, công nghệ này dễ sử dụng hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn so với việc dùng mật khẩu, nhờ sử dụng "xác thực sinh trắc"—bạn đăng nhập bằng khuôn mặt, con ngươi hoặc dấu vân tay (hoặc mã PIN). Các thiết bị có cảm biến khuôn mặt hoặc đầu đọc dấu vân tay chạy Windows 10 sẽ hoạt động với Windows Hello ngay, còn cảm biến con ngươi sẽ sớm khả dụng.


Đi tới menu Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Tài khoản > Tùy chọn đăng nhập để thiết lập Windows Hello. Ngoài việc chọn phương thức đăng nhập, bạn cũng sẽ thiết lập mã PIN làm phương thức dự phòng.  
Tôi có phải sử dụng Windows Hello để đăng nhập vào Windows 10 không?

Không. Nếu bạn không sử dụng Windows Hello, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu hoặc mã PIN. Nếu bạn quyết định sử dụng Windows Hello và thay đổi ý định sau đó, bạn có thể tắt ứng dụng này trong Cài đặt.      

Dữ liệu nào được sử dụng để nhận dạng tôi và dữ liệu đó được lưu trữ như thế nào?

Trong quá trình thiết lập, Windows dùng dữ liệu được chụp từ cảm biến khuôn mặt hoặc con ngươi hay trình đọc dấu vân tay và tạo bản trình bày mà ứng dụng này sẽ mã hóa và lưu trữ trên thiết bị của bạn. (Đây không phải là hình ảnh; nó giống một đồ thị hơn.) Bản trình bày của bạn nằm trên thiết bị của bạn. Windows không bao giờ lưu trữ ảnh hoặc hình ảnh khuôn mặt, con ngươi hoặc dấu vân tay trên thiết bị của bạn hoặc bất cứ nơi nào khác.      

Sau khi đã hoàn tất quá trình thiết lập, tôi có thể thay đổi thông tin được sử dụng để nhận dạng mình không?

Có. Bạn có thể thay đổi cách bạn muốn đăng nhập qua Thiết đặt. Nếu diện mạo của bạn thay đổi đáng kể, bạn có thể đăng ký lại. Hệ thống sẽ nhận dạng đăng ký trước đây và hiện tại, ví dụ như: bạn có để râu, đeo kính hoặc trang điểm đậm hay không. Đi tới menu Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Tài khoản > Tùy chọn đăng nhập để đăng ký lại.      

Có bất kỳ dữ liệu nào mà Windows Hello thu thập được truyền ra khỏi thiết bị của tôi không và nếu có, dữ liệu này được truyền như thế nào?

Dữ liệu nhận dạng của bạn—thể hiện khuôn mặt, con ngươi hoặc dấu vân tay được tạo khi bạn đăng ký—chưa bao giờ được truyền ra khỏi thiết bị của bạn. Để giúp chúng tôi duy trì hoạt động bình thường của mọi thứ, phát hiện và ngăn chặn gian lận và để tiếp tục cải tiến, Microsoft thu thập dữ liệu sử dụng chẳng hạn như phương thức bạn đã sử dụng để đăng nhập (khuôn mặt, con ngươi, dấu vân tay hoặc mã PIN), số lần bạn đăng nhập và mỗi lần đăng nhập có thành công hay không. Dữ liệu này loại bỏ mọi thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cụ thể bạn và được mã hóa trước khi được truyền tới Microsoft.      

Bạn có thể tái tạo khuôn mặt, con ngươi hoặc dấu vân tay của tôi từ dữ liệu mà Windows Hello thu thập không?

Không. Dữ liệu nhận dạng được thu thập để giúp bạn đăng nhập không phải là hình ảnh thực. Đó là hình đại diện dựa vào đặc điểm duy nhất của khuôn mặt, dấu vân tay hoặc con ngươi của bạn (giống một biểu đồ hơn là một hình ảnh). Chúng tôi không thể sử dụng dữ liệu này để tái tạo khuôn mặt, dấu vân tay hoặc con ngươi của bạn.

Tôi có thể xóa dữ liệu nhận dạng của Windows Hello không?

Có. Bạn có thể xóa dữ liệu nhận dạng trong Thiết đặt. Nếu bạn đã đăng ký nhiều lần (ví dụ: đeo hoặc không đeo kính), việc xóa dữ liệu nhận dạng của bạn sẽ xóa mọi đăng ký.

Bên thứ ba có quyền truy cập vào dữ liệu nhận dạng của Windows Hello không?

Không, bên thứ ba không có quyền truy cập vào dữ liệu nhận dạng của Windows Hello.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức