Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài ISO Windows 10 Pro version 1607 build 14393.10 update No Soft

Bộ cài Windows 10 Pro version 1607 build 14393.10 được làm từ bộ Windows 10 multiple editions version_1607 updated jul 2016 vừa được phát hành ngày 2 tháng 8.


Theo khảo sát của anh em trong nhóm Tuấn có rebuild lại bộ cài ISO Windows 10 Pro version 1607 build 14393.10 no soft

Thông tin bộ cài ISO
  • Cắt bỏ bản Home khỏi bộ cài
  • Tích hợp update kb3176929
  • Kích hoạt .Net Framework 3.5
  • Chỉ giữ lại các ứng dụng: Windows Store, Microsoft Edge, Cortana, Xbox, Camera và Photos còn lại đã gỡ bỏ
  • Đã thêm file ei.cfg vào bộ cài lúc cài bỏ qua bước nhập key và cài đặt bản Pro

File name: Win10_Pro_1607_64-Bit.ISO
Size: 3.9 GB
Languages: English (en-US)
Check MD5: 667A3D20D335790AF1031A9B3BCE2754
File name: Win10_Pro_1607_32-Bit.ISO
Size: 2.9 GB
Languages: English (en-US)
Check MD5:  A0D568CE3C71A65623E31B58710EFA5F
Hướng dẫn cài đặt:
  • Tải về burn ra đĩa hay usb cài bình thường
  • Sau khi cài đặt vào desktop vào Start menu chuột phải các ứng dụng chọn unpin from start
Một số hình ảnh sau khi cài

Phổ biến trong tuần

Tin Tức