Tìm kiếm ↓↓↓

Cách chuyển đổi qua lại các định dạng tập nén install.esd và install.wim trong bộ cài Windows 10

Các bộ cài Windows 10 hay các phiên bản trước đó bên cạnh các tập tin cài đặt sẽ có một tập tin nén quan trọng và dung lượng lớn nhất có tên install.wim nằm trong thư mục sources của bộ cài. Đây là tập tin chứa thất cả các thư mục tập tin hệ thống được nén lại mà trong lúc cài đặt sẽ được xả nén ra một phân vùng được cài đặt.


Thông thường trong bộ cài ISO vẫn thường là tập tin install.wim tuy nhiên có một vài trường hợp bạn tải về trên mạng hay bằng công cụ tải về của Microsoft thường là tập tin install.esd, đây là dạng nén mới cao hơn bảo mật hơn và có dung lượng thấp hơn từ 30 tới 40% so với tập tin nén install.wim giúp giảm bớt dung lượng bộ cài qua đó việc tải về sẽ nhanh hơn.

Đôi khi bạn muốn chuyển đổi qua lại giữa các định dạng nén này để đáp ứng cho nhu cầu của bạn, bạn có thể xem hướng dẫn sau để chuyển đổi qua lại các định dạng tập nén install.esd và install.wim trong bộ cài Windows 10. Ví dụ như bạn đã build bộ cài full soft thường tập tin install.wim sẽ có dung lượng lớn trên 4gb điều này không thể tạo bộ cài ra usb chuẩn fat32 để cài đặt trên hệ thống uefi-gpt được. Lúc này bạn nên nghĩ đến phương pháp chuyển đổi tập tin install.wim thành install.esd vì thế dung lượng sẽ giảm đi rõ rệt.

1. Tạo một thư mục lấy tên gì cũng được không có dấu ví dụ như temp


2. Copy tập tin install.wim trong thư mục sources của bộ cài ISO Windows 10 vào trong thư mục temp mà bạn vừa tạo mới.


Bạn để ý dung lượng tập tin như trong hình là 3.57 gb để xem sau khi chuyển qua định dạng install.esd dung lượng còn bao nhiêu.

3. Chạy CMD bằng quyền admin


4. Copy lệnh sau vào cmd và nhấn enter

Dism /Export-Image /SourceImageFile:c:\temp\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:c:\temp\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity

với temp là thư mục chứa tập tin install.wim


Chờ cho chương trình chạy xong, việc chuyển đổi có thể sẽ lâu tùy theo hiệu suất và tốc độ ổ cứng của bạn, hãy kiên nhẫn chờ và đừng tắt chương trình.

Sau khi chuyển đổi xong bạn có thể tắt cmd truy cập thư mục temp bạn sẽ được một tập tin install.esd mới bên cạnh tập tin install.wim cũ, kiểm tra dung lượng thấy dung lượng đã giảm còn 2.64 gb.


Với những bạn hay cài win bằng các công cụ hỗ trợ trong Windows PE ví dụ như Onekey Ghost, WinNT Setup bắt buộc phải có tập tin install.wim, nếu chẳng may trong bộ cài là tập tin install.esd thì các bạn cũng làm tương tự từ bước 1 tới bước 4 nhưng copy lệnh sau:

Dism /Export-Image /SourceImageFile:c:\temp\install.esd /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:c:\temp\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity


Chương trình sẽ chuyển tập tin install.esd sang tập tin mới install.wim bên cạnh tập tin install.esd cũ.

Tóm lại để chuyển đổi qua lại các định dạng tập nén install.esd và install.wim trong bộ cài Windows 10 các bạn dùng các lệnh sau:

WIM->ESD
Dism /Export-Image /SourceImageFile:c:\temp\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:c:\temp\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity

ESD->WIM
Dism /Export-Image /SourceImageFile:c:\temp\install.esd /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:c:\temp\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Trong đó temp là thư mục chứa tập tin install.wim hoặc install.esd.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức