Tìm kiếm ↓↓↓

Cách đổi tên dòng chữ chữ chủ sở hữu trong hộp thoại about windows trên Windows 10

Người dùng cài đặt Windows 10 nếu chọn đăng nhập bằng tài khoản Local Account thì trong hộp thoại about windows Microsoft sẽ đăng ký tên mặc định cho chủ sở hữu là Windows User.


Tuy nhiên bạn có thể đổ tên này bằng tên khác do mình đặt bằng cách sau:

1. Truy cập vào Registry Editor bằng cách gõ từ khóa regedit vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ hoặc cũng có thể gõ từ khóa regedit vào hộp thoại Run nhấn enter nếu có hộp thoại UAC cảnh báo thì nhấn Yes xác nhận.

2. Đi đến đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Bên phải bạn sẽ thấy dòng chữ RegisterOwner được đăng ký với tên Windows User. Bạn lưu ý nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft sẽ không có dòng này.


Nhấp đúp chuột vào dòng đó và đổi tên mà bạn muốn đăng ký là xong


Kết quả

Phổ biến trong tuần

Tin Tức