Tìm kiếm ↓↓↓

Cách đổi tên dòng chữ user name và org name trong hộp thoại about windows

Người dùng cài đặt mới Windows 10 nếu chọn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft trước khi boot vào desktop lần đầu thì trong hộp thoại about windows có 2 dòng tên tên mặc định user name và org name. Nguyên nhân có 2 dòng này bạn có thể hiểu đơn giản là Windows chưa được đăng ký cho một cá nhân cụ thể dòng user name và tổ chức cụ thể dòng org name.


Để đổi tên hai dòng này rất đơn giản các bạn cần đăng ký tên chủ sở hữu Windows là được. Cách làm như sau:

1. Truy cập vào Registry Editor bằng cách gõ từ khóa regedit vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ hoặc cũng có thể gõ từ khóa regedit vào hộp thoại Run nhấn enter nếu có hộp thoại UAC cảnh báo thì nhấn Yes xác nhận.

2. Đi đến đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Bên phải các bạn chuột phải vào một vùng trống chọn New »String value đặt tên cho khóa là RegisteredOwner


Đặt tên cho giá trị vừa tạo là tên mà bạn muốn hiển thị


Như vậy là bạn đã vừa thay đổi được dòng user name bằng tên khác. Để đổi tên dòng bên dưới org name thì bạn cần phải đăng ký cho tổ chức.

Cũng trong Registry bạn cũng chuột phải chọn một khóa mới có tên RegisteredOrganization
- Nếu bạn không muốn hiển thị dòng org name thì cứ giữ nguyên tên RegisteredOrganization mà không đặt tên cho giá trị
- Nếu bạn muốn hiển thị thì nhấp đúp chuột vào khóa RegisteredOrganization nhập tên mà bạn muốn hiển thị


Kết quả

Phổ biến trong tuần

Tin Tức