Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thêm hoặc xóa lệnh Copy to folder và Move to folder vào trình đơn ngữ cảnh

Thêm lệnh Copy to folder và Move to folder vào trình đơn ngữ cảnh menu chuột phải giúp ta dễ dàng thao tác các lệnh sao chép và di chuyển hơn thay vì phải copy một tập tin nào đó, mở thư mục cần lưu và dán tập tin vào đó sẽ rất tốn thời gian và tốc độ.


Thủ thuật thêm các lệnh copy và move to rất đơn giản bạn có thể thêm và xóa đi bất cứ lúc nào, sau đây là cách thực hiện:

1. Mở Notepad chép đoạn mã bên dưới vào:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"


2. Lưu lại với tên tùy thích có đuôi .reg và để định dạng All Files


3. Sau khi lưu file xong thì chuột phải file chọn Merge hoăc click đúp chuột vào bấm Yes để bỏ qua hộp thoại cảnh báo và Yes lần nữa để thêm vào Registry


4. Để xóa các bạn chuột phải vào file reg đã lưu chọn Edit thêm dấu '-' vào trước các dòng

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"


5. Lưu hoặc lưu lại thành một file reg khác sau đó chạy file như bước 3 để xóa các dòng chữa vừa thêm vào menu chuột phải.

Xem Video hướng dẫn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức