Tìm kiếm ↓↓↓

Cách vượt Password Windows bằng Kon-Boot trên hệ thống UEFI-GPT

(Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập Windows bằng tài khoản Microsoft thì sẽ không thực hiện được)

1. Chuẩn bị

  • 1 chiếc USB Multiboot (Nếu chưa có các bạn có thể xem ở bài viết này, bạn chỉ cần làm từ bước 1 tới bước 6)
2. Cách làm

B1: Các bạn cắm USB vào máy và chọn khởi động từ USB


B2: Các bạn vào mục Boot Linux Pentesting/Hacking ISO
B3: Các bạn chọn Kon-Boot EFI 64
B4: Chờ cho Kon-boot chạy khi nào thấy xuất hiện dòng Everything seems to be ready <Press any key to Continue> thì ấn một phím bất kì và máy sẽ tự khởi động lại
B5: Khi đó máy sẽ không hỏi Password nữa


Tuy vậy, khi khởi động lại thì máy vẫn sẽ hỏi Password. Do đó chúng ta cần làm tiếp

Video hướng dẫn chi tiết


(Các bạn xem từ bước 6 như ở bài viết này )

Phổ biến trong tuần

Tin Tức