Tìm kiếm ↓↓↓

Cách xóa hoặc thêm 3D Print with 3D Builder trong trình đơn ngữ cảnh context menu

3D Print with 3D Builder trong trình đơn ngữ cảnh context menu có tác dụng thực hiện ngay lệnh gọi ứng dụng 3D Builder chỉnh sửa và in ấn khi bạn chuột phải vào ảnh bất kỳ đang lưu trên máy.


Ứng dụng này được cài sẵn trong Windows 10 khi bạn cài mới, có tác dụng chỉnh sửa bức ảnh dưới định dạng 3D và in ra máy in 3D. Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng bạn có thể xóa nó khỏi menu


Đầu tiên các bạn tải file Remove 3D Print with 3D Builder Option from Context Menu.rar về máy giải nén được 1 thư mục như hình


Trong thư mục có 2 file reg một là xóa Remove và một là phục hồi Restore, để xóa khỏi menu chuột phải bạn nhấp đúp chuột hoặc chuột phải chọn Merge vào file Remove 3D... nếu có hộp thoại UAC cảnh báo bấm Yes xác nhận, bấm Yes và Ok lần nữa để xóa.

Để thêm lại các bạn làm tương tự với file Restore 3D...

Nếu bạn không xài ứng dụng 3D Builder bạn có thể gỡ hẳn ứng dụng này


Xem video hướng dẫn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức