Tìm kiếm ↓↓↓

Cách xóa hoặc thêm dòng Graphics Properties và Graphics Options ở menu chuột phải ngoài desktop

Một số bạn gặp tình trạng bị lỗi khi chuột phải ngoài desktop thì thời gian hiển thị rất lâu hoặc bị treo, lỗi này có một số nguyên nhân nhưng phổ biến nhất vẫn là do dòng chữ Graphics Properties và Graphics Options của driver đồ họa onboard Intel gây ra làm trễ thời gian đáp ứng yêu cầu.


Để sửa lỗi này ta có thể chọn bằng cách xóa nó đi, các dòng này được nằm trong Registry Editor do vậ để có thể xóa chúng bạn truy cập vào Registry Editor bằng cách gõ từ khóa regedit vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ hoặc cũng có thể gõ từ khóa regedit vào hộp thoại Run nhấn enter nếu có hộp thoại UAC cảnh báo thì nhấn Yes xác nhận.

Trong hộp thoại Registry Editor đi đến đường dẫn sau

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers

Đường dẫn này chứa tất cả các dòng chữ hiển thị ngoài menu chuột phải desktop, tìm file có tên igfxcui chuột phải xóa nó đi là xong.


Kết quả sau khi xóa các dòng Graphics Properties và Graphics Options đã không còn và thao tác chuột phải sẽ rất nhanh


Nếu muốn hiển thị lại như cũ rất đơn giản các bạn mở notepad ra chép đoạn bên dưới vào.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\igfxcui]
@="{3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4}"


Lưu lại với tên igfxcui.reg định dạng all file. Khi lưu xong tiến hành nhấp đúp chuột vào file vừa tạo hoặc chuột phải file chọn Merge nhấn yes để xác nhận là xong.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức