Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật KB3176932 được phát hành cho Windows 10 PC và Mobile trong vòng Release Preview

Microsoft đã phát hành bản cập nhật kỷ niệm cho điện thoại vào tối qua và bây giờ công ty đã phát hành xây dựng 14393.82 cho người dùng đăng ký Insider theo vòng Release Preview cho máy tính và các thiết bị di động. Đối với máy tính, bản cập nhật mới nhất là KB3176932. Bản cập nhật có thể bao gồm một số sửa lỗi nhỏ và cải tiến, nhưng không biết có bổ sung tính năng mới hay chỉ là một bản cập nhật tích lũy.Người người tham gia đăng ký theo vòng Release Preview thường là những người tham gia chương trình Insider và các nhóm kỹ sư phát triển Windows 10. Họ sẽ nhận được bản cập nhật thử nghiệm trước xem có xảy ra xung đột hệ thống hay gặp bất cứ lỗi gì sau khi cập nhật qua đó thông báo đến Microsoft trước khi được phát hành rộng rãi cho công chúng.

Tại thời điểm này, không có bất kỳ changelog thay đổi có sẵn trong xây dựng 14393.82. Microsoft sẽ có khả năng cung cấp một changelog trong vòng vài giờ tới. Một khi các thay đổi có sẵn, Blog Windows 10 sẽ cập nhật thông tin trong bài viết này. Bản cập nhật chính thức thường được phát hành sau một tuần sau khi phát hành trong vòng Release Preview.

Nếu bạn muốn cài đặt trước có thể tải về gói KB3176932 theo đường dẫn bên dưới và cài đặt vào máy.

Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit

Bạn có thể xem bài viết này để biết cách cài đặt trên Windows 10.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức