Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật tích lũy KB3176931 cho Windows 10 Insider Preview build 14393

Microsoft vừa mới phát hành một cập nhật tích lũy KB3176927 đến Windows 10 Insider Preview Build 14393 trên máy tính và thiết bị di động qua vòng nhanh và cả vòng chậm cho Insider. Bản cập nhật sẽ mang lại xây dựng số 14393.67


Bản cập nhật cho Insider được phát hành sau vài giờ phát hành cập nhật KB3176495 cho Windows 10 phiên bản 1607 xây dựng 14393.51. và cũng mang lại 2 bản sửa lỗi:
  • Addressed issue that causes significantly reduced battery life on Windows Phone when using Bluetooth with “Hey Cortana” feature enabled.
  • Addressed issue that prevents users from completing the out-of-box experience (OOBE) with a local account using Korean characters.
Nếu bạn đang tham gia chương trình Insider đi đến Settings=>Update & security=> Check for update. Bản cập nhật yêu cầu khởi động lại máy sau khi tải và cài đặt.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức