Tìm kiếm ↓↓↓

Download Media Feature Pack for N versions of Windows 10

Mới đây vào ngày 1 tháng 8 Microsoft vừa phát hành gói cập nhật KB3133719 cho phép người dùng Windows 10 tải về miễn phí từ trang chủ. Gói KB này là chương trình Windows Media Player được cài sặn trên các phiên bản Windows 10.

Trang chủ download Media Feature Pack
Người dùng Windows 10  phiên bản N bao gồm các chức năng tương tự như Windows 10, ngoại trừ các phiên bản của Windows không bao gồm Windows Media Player, và các công nghệ liên quan do vậy muốn cài đặt thêm chương trình Windows Media Player thì tải gói  KB3133719 về cài đặt

Yêu cầu hệ thống 
 • Windows 10
Hệ điều hành hỗ trợ
 • Windows 10 Home N
 • Windows 10 Pro N
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Enterprise N
 • Windows 10 Enterprise N Evaluation
Hướng dẫn cài đặt
 1. Truy cập vào trang tải về theo liên kết này
 2. Nhấn vào nút Download để tải gói cài đặt lưu ý tải đúng gói KB dành cho Win-32bit và Win-64bit
 3. Sau khi tải về máy nhấp đúp chuột vào file msu cài đặt
 4. Sau khi cài đặt xong khởi đông lại máy để áp dụng

  Phổ biến trong tuần

  Tin Tức