Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi bị mất các biểu tượng pin, mạng, loa dưới taskbar trong Windows 10

Một vấn đề khá phổ biến đối với người sử dụng các phiên bàn windows là hay bị mất các biểu tượng như pin, mạng, loa dưới thanh tác vụ và windows 10 cũng không phải ngoại lệ cho dù bạn đã cố gắng truy cập kiểm tra trong system icons xem có bị tắt hay không nhưng sẽ thấy icon này bị ẩn đi không thao tác được.


Để khắc phục lỗi này chúng ta truy cập Registry Editor theo đường dẫn

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify

Bên khung phải bạn sẽ thấy một giá trị khóa BINARY có tên IconStreams, bạn cứ chuột phải giá trị này chọn delete để xóa nó đi bạn cứ yên tâm không sao cả.


Sau khi xóa xong bạn tắt Registry Editor đi rồi mở Task Manager tìm đến Windows Explorer chuột phải chọn Restart là xong. Windows sẽ tạo lại một giá trị IconStreams mới trong Registry Editor và các biểu tượng sẽ xuất hiện trở lại.


Lúc bị mất biểu tượng


Và sau khi fix


Việc sửa lỗi này cũng đơn giản không có gì khó cả.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức