Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn cài đặt offline các tập tin cập nhật có đuôi .cab trên Windows 10

Các gói cập nhật bảo mật hay tính năng mới thường được cập nhật thông qua cài đặt windows update. Tuy nhiên đối với những bản cập nhật được phát hành xem trước sẽ không có trong windows update hoặc trường cập nhật qua windows update bị lỗi do kết nối mạng kém hoặc do hệ thống bị lỗi. Giải pháp cài đặt cập nhật offline sẽ giải quyết vấn đề này.


Nếu bạn đã tải về các gói cập nhật có đuôi .cab, hướng dẫn dưới đây sẽ cho bạn thấy làm sao để cài đặt nó.

Bước 1: Tạo một thư mục có tên "updates" trong phân vùng cài win thường là ổ C


Bước 2: Copy các tập tin .cab vào thư mục updates


Bước 3: Khởi chạy cmd bằng quyền admin copy lệnh bên dưới vào cmd nhấn enter

dism /online /add-package /packagepath:c:\updates

Lệnh này sẽ có tác dụng cài đặt tất cả các tập tin cập nhật trong thư mục updates


Chờ cho quá trình cài đặt được diễn ra khi nào cài đặt xong chương trình sẽ thông báo cho bạn biết cần phải khởi động lại máy để áp dụng bản cập nhật vào hệ thống.

Nếu sau khi cập nhật bạn thấy mày xảy ra một số lỗi có thể gỡ bỏ bản cập nhật bằng cách bấm tổ hợp phím Windows + X chọn Programs and Features trong hộp thoại chọn View installed updates chọn bản cập nhật và gở bỏ

Phổ biến trong tuần

Tin Tức