Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt đầy đủ trên Windows 10 Anniversary Update

Trước đây bạn đang cài các phiên bản Windows trước đó đã dùng quen với ngôn ngữ tiếng Việt nếu đã nâng cấp lên Windows 10 Anniversary Update có thể xem bài viết này để cài đặt tiếng Việt đầy đủ nhất.


Bạn lưu ý Microsoft không phát hành bản tiếng Việt ở Đông Nam Á chỉ có một quốc gia Thái Lan là có bản Windows 10 tiếng Thái. Windows 10 được phát hành tổng cộng 39 ngôn ngữ quốc tế khác nhau nhưng tiếng Anh chiếm đa số.

Ngôn ngữ tiếng Việt cài đặt trên Windows 10 chỉ là ngôn ngữ hiện thị không phải là ngôn ngữ hệ thống nên khi bạn cài đặt sẽ không hiển thị hết hoàn toàn tiếng Việt.

Để cài đặt tiếng Việt dựa trên Windows 10 hệ thống tiếng Anh sẽ bao gồm các bước:
  1. Thêm ngôn ngữ tiếng Việt
  2. Đặt ngôn ngữ tiếng Việt tại màn hình welcome và trương mục hệ thống, trương mục người dùng mới
  3. Cài đặt vùng
  4. Thêm keyboard US và xóa keyboard Vietnamese giúp gõ chữ chuẩn.
Dưới đây là video hướng dẫn


Một số hình ảnh cắt ra từ video

Thêm ngôn ngữ tiếng Việt

Tải cài đặt và đặt ngôn ngữ mặc định


Đặt tiếng Việt tại các vị trí khác

đặt vùng Việt Nam

Thêm keyboard US

Phổ biến trong tuần

Tin Tức