Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 10 version 1607 bằng công cụ Media Creation Tool

Một số bạn gặp trường hợp không thấy bản cập nhật Windows 10 version 1607 trong windows update hoặc lúc cập nhật có thể bị lỗi. Nếu gặp trường hợp lỗi thì làm theo cách nâng cấp lên Windows 10 version 1607 bằng công cụ Media Creation Tool


1. Tải về công cụ Media Creation Tool từ trang tải về của Microsoft
2. Chạy Media Creation Tool chọn Upgrade this PC now
3. Chờ cho công cụ tự tải và cài đặt nâng cấp thời gian còn tùy thuộc vào kết nối mạng internet


Nếu bạn muốn tạo luôn bộ cài ra usb hoặc đĩa dvd thì chọn Create Installation media for another PC và làm theo các hướng dẫn.

Dưới đây là một số hình ảnh áp dụng với trường hợp Upgrade this PC now
Bấm Accept
Công cụ đang kiểm tra cậ nhật
Bấm Install để bắt đầu cài đặt
Quá trình cài đặt bắt đầu

Phổ biến trong tuần

Tin Tức