Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn thêm một ứng dụng bất kỳ vào menu chuột phải ngoài desktop

Có rất nhiều cách để chạy một phần mềm ứng dụng nào đó đã cài đặt trên máy ví dụ tìm kiếm ứng dụng trong thanh search, ghim ứng dụng vào start menu, vào taskbar, tạo lối tắt ứng dụng ra desktop..v.v.. Có một cách cũng có thể khởi chạy ứng dụng từ menu chuột phải ngoài desktop bằng cách thêm ứng dụng vào đó.

Thêm Snpping Tool vào menu chuột phải ngoài desktop
 Để thêm ứng dụng ta thêm tên và đường dẫn của ứng dụng vào Registry Editor. Cách làm như sau:

Bước 1: Khởi chạy Registry Editor bằng cách gõ từ khóa regedit vào khung tìm kiếm hoặc hộp thoại Run bấm Yes xác nhận nếu có hộp thoại UAC cảnh báo.

Bước 2: Trong trình quản lý Registry Editor đi đến đường dẫn sau:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell

Đầu tiên ta tạo tên cho ứng dụng trước ví dụ bạn muốn thêm Snipping Tool thì chuột phải vào khóa Shell chọn New  »Key đặt tên cho ứng dụng là SnippingTool hay tên gì đó tùy bạn


Bước 3: Tiếp theo bạn cần thêm đường dẫn của ứng dụng này mới có thể chạy được ứng dụng khi click chuột. Trong khóa SnippingTool vừa tạo ta chuột phải vào nó tiếp tục chọn New »Key và đặt tên là command và nhấp đúp chuột vào giá trị Defaut bên phải thêm đường dẫn cho ứng dụng.


Bạn lưu ý tên và đường dẫn chạy ứng dụng phải chính xác và phải có đuôi mở rộng ví dụ như .exe thì mới khởi chạy được ứng dụng.

Trường hợp bạn muốn xóa ứng dụng vừa tạo tại menu chuột phải bạn chỉ cần vào lại registry tìm đến đường dẫn cũ xóa khóa SnippingTool mà bạn vừa tạo là xong.

Bằng cách này bạn có thể thêm các ứng dụng khác như notepad, paint....

Phổ biến trong tuần

Tin Tức