Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tích hợp windows photos viewer vào memu open with trên Windows 10

Trình xem ảnh mặc định của windows trên các phiên bản windows trước đây đã được thay thế bằng ứng dụng xem ảnh Photos trong Windows 10 mà khi bạn muốn xem một bức ảnh đã lưu trên máy tính khi bạn chuột phải bức ảnh đó chọn open with sẽ không thấy dòng windows photos viewer mà chỉ có ứng dụng photos hoặc các phần mềm xem ảnh mà bạn đang cài trong máy.


Nếu bạn muốn thêm lại windows photos viewer vào memu open with bạn có thể tham khảo hướng dẫn nhanh dưới đây bằng cách thêm các khóa sau vào Registry Editor.

Bước 1: Mở Notepad

Bước 2: Chép đoạn mã sau vào Notepad

Windows Registry Editor Version 5.00

; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpg]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpeg]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.gif]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.png]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.bmp]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.tiff]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.ico]

@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

Bước 3: Lưu lại với tên gì cũng được nhưng không có dấu và có đuôi .reg định dạng All files


Bước 4: Chạy file vừa lưu bằng cách nhấp đúp chuột vào file hoặc chuột phải file chọn Merge nhấn Yes và Ok để xác nhận thêm vào Registry.

Kết quả khi bạn chuột phải vào bức ảnh sẽ có tùy chọn Open with windows photos viewer

Phổ biến trong tuần

Tin Tức