Tìm kiếm ↓↓↓

Khảo sát về việc sử dụng Multiboot V3

Xin chào các bạn
Như vậy là Multiboot V3 đã ra mắt được gần 1 tháng với khoảng gần 1500 lượt quan tam của các bạn. Để lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của các bạn tốt hơn. Mình mở cuộc khảo sát sử dụng Multiboot V3
Các bước tiến hành khảo sát
Các bạn truy cập vào link sau đây: https://drive.google.com/open?id=1h4re2PVXyffF1nAL0zIwYJTblVS5UzgQd78NDDIrB78
Trả lời hết các câu hỏi là xong

Phản hồi của các bạn là động lực để mình tiếp tục phát triển Multiboot để nó có nhiều chức năng mới hơn

Phổ biến trong tuần

Tin Tức