Tìm kiếm ↓↓↓

Không đăng nhập được Windows 10 bằng tài khoản Microsoft nguyên nhân và giải pháp

Máy tính bạn đang cài đặt Windows 10 và bạn dang sử dụng một tài khoản cục bộ mà không phải là khoản Microsoft, bạn muốn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft nhưng gặp trường hợp lỗi không thể đăng nhập được. Lỗi này không thường xuyên xảy ra nhưng đã gặp lỗi thì việc đăng nhập không hề đơn giản như bạn nghĩ nếu bạn không biết rõ nguyên nhân để biết cách khắc phục.


Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp khắc phục? Chuyên mục hôm nay Blog Windows 10 sẽ nêu ra những nguyên nhân và đưa ra giải pháp để có thể đăng nhập được tài khoản Microsoft trước khi phải dùng đến biện pháp reset hoặc cài mới lại Windows 10.

1. Chắn chắn tài khoản Microsoft của bạn không bị khóa hoặc không bị sai mật khẩu.


Đầu tiên bạn phải chắc chắn tài khoản Microsoft không bị khóa hay bị sai mật khẩu, để kiểm tra bạn nên mở trình duyệt truy cập vào trang đăng nhập Microsoft trước đăng nhập bằng tài khoản của bạn nếu bạn không thể đăng nhập do quên mật khẩu bạn có thể xem bài viết này để reset lại mật khẩu hoặc nếu tài khoản của bạn đang bị khóa bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được giải quyết.

2. Kiểm tra kết nối mạng.


Kết nối mạng bị chậm, hay gián đoạn cũng là một nguyên nhân gây ra lỗi không thể đăng nhập được. Bạn nên sử lý khắc phục vấn đề này trước hoặc khi nào mạng ổ định  mới có thể đăng nhập trở lai.

3. Kiểm tra service có bị tắt hay không?

Truy cập service kiểm tra mục Microsoft Account Sign-in Assistant kiểm tra xem dịch vụ này có bị disable hay không nếu đang bị tắt thì lựa chọn Manual để bật lại.

4. Kiểm tra thư mục tài khoản còn không hay đã bị xóa.


Lỗi này rất dễ xảy ra khi bạn sử dụng một phiên bản rút gọn người build họ đã xóa mất thư mục gọi là Microsoft.AccountsControl_cw5n1h2txyewy trong SystemApps theo đường dẫn C:\Windows. Để khắc phục bạn cần phải mount file insatll.wim của bộ cài win 10 ra một thư mục sau đó truy cập copy thư mục Microsoft.AccountsControl_cw5n1h2txyewy về lại SystemApps.

5. Tài khoản cục bộ đang sử dụng trên máy bị lỗi khiến cho việc đăng nhập tài khoản Microsoft không thành công.


Cách khắc phục là bạn có thể tạo một tài khoản cục bộ mới cách thêm nhanh nhất là ban 5mo73 cmd bằng quyền admin gõ lần lượt 2 lệnh sau, lệnh thứ nhất là thêm tài khoản và lệnh thứ 2 là thêm quyền quản trị viên

net user <username> /add
net localgroup Administrators <username> /add

với <username> là tên bạn muốn thêm, đăng xuất và đăng nhập lại bằng tài khoản vừa tạo và từ tải khoản đó đăng nhập tài khoản Microsoft.

6. Windows 10 đang bị lỗi tập tin hệ thống


Nếu Windows 10 đang bị lỗi tập tin hệ thống nặng thì việc đăng nhập tài khoản Microsoft cũng rất khó. Bạn xem bài viết này để khắc phục lỗi. Sau khi sửa lỗi là bạn có thể đăng nhập trở lại.

7. Reset hoặc cài mới lại Windows 10.

Nếu tất cả các cách trên mà bạn vẫn không khắc phục được biện pháp cuối cùng là reset hoặc cài mới lại Windows 10. Bạn có thể xem bài viết này để biết cách reset Windows 10 hoặc bạn muốn cài mới nhưng không biết cách thì truy cập vào chuyên mục cài đặt tham khảo các bài viết hướng dẫn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức