Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft giới thiệu tính năng tối ưu hóa phân phối cập nhật trong Windows 10 build 14915

Tối ưu hóa Phân phối Windows Update cho phép bạn tải về các build mới của Windows Insider, nhận bản cập nhật Windows và ứng dụng Windows Store từ các nguồn ngoài Microsoft. Ứng dụng này có thể giúp bạn nhận bản cập nhật và ứng dụng nhanh chóng hơn nếu bạn có kết nối Internet giới hạn hoặc không đáng tin cậy. Và nếu bạn có nhiều PC, ứng dụng này có thể làm giảm lượng băng thông Internet cần để luôn cập nhật tất cả PC của bạn. Delivery Optimization cũng gửi các bản cập nhật và ứng dụng từ PC của bạn tới các PC khác trên mạng cục bộ hoặc PC trên Internet.


Tải xuống bản cập nhật và ứng dụng từ các PC khác

Ngoài việc tải xuống bản cập nhật và ứng dụng từ Microsoft, Windows sẽ nhận bản cập nhật và ứng dụng từ các PC khác đã có bản cập nhật và ứng dụng. Bạn có thể chọn PC mà bạn sẽ nhận các bản cập nhật này:

Các PC trên mạng cục bộ. Khi Windows tải xuống bản cập nhật hoặc ứng dụng, nó sẽ tìm các PC khác trên mạng cục bộ của bạn đã tải xuống bản cập nhật hoặc ứng dụng này bằng cách sử dụng Tối ưu hóa Phân phối. Windows sau đó sẽ tải xuống các phần của tệp từ các PC khác và các phần của tệp từ Microsoft. Windows không tải xuống toàn bộ tệp từ một nơi. Thay vào đó, bản tải xuống được chia thành các phần nhỏ hơn. Windows sử dụng nguồn tải xuống nhanh nhất và đáng tin cậy nhất cho mỗi phần của tệp.

Các PC trên mạng cục bộ của bạn và các PC trên Internet. Windows sử dụng cùng một quy trình như khi nhận bản cập nhật và ứng dụng từ các PC trên mạng cục bộ của bạn và cũng tìm các PC trên Internet có thể được sử dụng làm nguồn tải xuống các phần của bản cập nhật và ứng dụng.

Gửi bản cập nhật và ứng dụng tới PC khác

Khi Tối ưu hóa Phân phối được bật, PC của bạn gửi các phần của ứng dụng hoặc bản cập nhật mà bạn đã tải xuống bằng cách sử dụng Tối ưu hóa Phân phối cho các PC khác trên mạng cục bộ của bạn hoặc trên Internet, tùy vào cài đặt của bạn.

Tối ưu hóa Phân phối tải xuống các bản cập nhật và ứng dụng giống như các bản cập nhật và ứng dụng bạn nhận được qua Windows Update và Windows Store. Tối ưu hóa Phân phối tạo bộ nhớ cache cục bộ và lưu trữ tệp đã được tải xuống bộ nhớ cache đó trong khoảng thời gian ngắn. Tùy vào cài đặt của bạn, Windows sau đó sẽ gửi các phần của tệp đó tới các PC khác trên mạng cục bộ của bạn hoặc PC trên Internet đang tải xuống cùng các tệp đó.

Không thể sử dụng Tối ưu hóa Phân phối để tải xuống hoặc gửi nội dung cá nhân.

Làm cách nào để tắt Delivery Optimization?
Cách thực hiện:

Đi tới menu Bắt đầu  logo windowsrồi đến Cài đặt  > Cập nhật & bảo mật > Windows Update rồi chọn Tùy chọn nâng cao.
Trên trang Tùy chọn nâng cao, chọn Chọn cách gửi các bản cập nhậtrồi sử dụng nút bật tắt để tắt Tối ưu hóa Phân phối. Khi đã tắt, bạn sẽ vẫn nhận được các bản cập nhật và ứng dụng từ Windows Update và từ Windows Store.
Nếu bạn muốn ngừng tải xuống các bản cập nhật và ứng dụng từ PC trên Internet, hãy chọn PC trên mạng cục bộ của tôi.

Biện pháp bảo mật nào được sử dụng trong Tối ưu hóa Phân phối?
Tối ưu hóa Phân phối sử dụng các biện pháp bảo mật tương tự như Windows Update và Windows Store.

Windows Update sử dụng thông tin được tải xuống an toàn từ Microsoft để xác thực tính xác thực của tệp được tải xuống PC của bạn. Tối ưu hóa Phân phối cũng kiểm tra tính xác thực của mỗi phần của bản cập nhật hoặc ứng dụng mà nó tải xuống từ các PC khác trước khi cài đặt.

Delivery Optimization có thể truy cập tệp cá nhân?
Delivery Optimization không thể truy cập tệp cá nhân hoặc thư mục của bạn hoặc thay đổi tệp bất kỳ trên PC của bạn.

Delivery Optimization sẽ tải xuống qua kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?
Tối ưu hóa Phân phối sẽ không tự động tải xuống hoặc gửi các phần của bản cập nhật hoặc ứng dụng tới các PC khác trên Internet nếu phát hiện thấy rằng bạn đang sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Nếu bạn sử dụng kết nối Wi‑Fi bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng hoặc bị giới hạn, hãy đảm bảo bạn xác định kết nối này là kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Cách thực hiện:

Đi tới menu Bắt đầu  logo windowsrồi đến Cài đặt > Mạng & Internet > Wi Fi > Tùy chọn nâng cao
Sử dụng nút bật tắt trong Đặt làm kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng để đặt kết nối Wi‑Fi của bạn là kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Tóm lại bạn đọc có thể hiểu nếu bạn có nhiều máy tính cùng kết nối chung với tài khoản Microsoft bạn có thể sử dụng một máy chủ tải các bản cập nhật windows, cập nhật ứng dụng từ windows store, và các bản build mới từ máy chủ Microsoft sau đó dùng PC này làm máy chủ phân phối cho các máy khác trong cùng mạng cục bộ hoặc ngay cả mạng internet thay vì các máy tính khác của bạn phải tải tứ máy chủ Microsoft.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức