Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft phát hành cập nhật tích lũy KB3176934 cho Windows 10 Version 1607

Sau khi phát hành cập nhật tích lũy KB3176934 cho Windows 10 Insider Preview build 14393 vài ngày trước thì hôm nay Microsoft mới phát hành bản cập nhật tích lũy KB3176934 cho Windows 10 Version 1607 phiên bản chính thức. Đây chỉ là bản cập nhật bảo mật vá lỗi hàng tháng mà không có bất cứ tính năng mới nào được thêm vào.


Bản cập nhật sẽ mang tới phiên bản 14393.82. Thông tin changelog đầy đủ mời các bạn xem chi tiết ở bài viết
Để cập nhật đi đến Settings>Update & security>Windows Update. Bạn cũng có thể tải và cài đặt offline theo liên kết dưới:
- x86: https://t.co/RzBNvaJMHb
- x64: https://t.co/IAAeo99GDq

Phổ biến trong tuần

Tin Tức