Tìm kiếm ↓↓↓

Mở các trang cài đặt khác nhau của ứng dụng Settings trực tiếp trong Windows 10

Ứng dụng Settings trong Windows 10 thay thế cho Control Panel cổ điển, ứng dụng bao gồm nhiều trang và hầu hết các trang cài đặt đều có URI riêng của nó, đó là viết tắt của Uniform Resource Identifier. Điều này cho phép bạn mở bất kỳ trang cài đặt trực tiếp với một lệnh đặc biệt.


Để thực hiện lệnh mong muốn bạn cần nhấn phím tắt Win+ R trên bàn phím và gõ vào hộp thoại Run và nhấn enter để đi đến trang cụ thể Bạn cũng có thể mở hộp thoại Run từ menu ngữ cảnh của nút Start. Bạn cũng có thể tạo lối tắt trên desktop cho một trang cụ thể bằng cách chuột phải ngoài desktop chọn New >Shorcut và copy lệnh vào khung Type the location of the item


Danh sách các lệnh mở các trang cài đặt khác nhau của ứng dụng Settings trực tiếp trong Windows 10 Anniversary Update mình có liệt kê trong bảng tính excel, danh sách bên trái là các lệnh và bên phải là đi đến trang cài đặt cụ thể trong ứng dụng Settings. Các bạn có thể tải về theo liên kết bên dưới

Open various Settings pages directly in Windows 10 Anniversary Update

Phổ biến trong tuần

Tin Tức