Tìm kiếm ↓↓↓

Những thay đổi trong bản cập nhật tích lũy kb3176929 cho Windows 10 phiên bản 1607

Sau khi phát hành bản cập nhật lớn Windows 10 phiên bản 1607 cho người dùng máy tính chạy Windows 10 phiên bản cũ 1511 Microsoft cũng phát hành một bản cập nhật tích lũy kb3176929 cho người dùng sau khi nâng cấp.


Gói cập nhật kbkb3176929 không mang lại tính năng mới nào mà chỉ tập chung vào sửa lỗi và cải thiện hệ thống

  • Cải thiện của các nhiệm vụ nền và phần mở rộng cho Microsoft Edge
  • Sửa chữa một vấn đề cấp phép ngăn chặn các ứng dụng từ kích hoạt
  • Sửa chữa một vấn đề mà ngăn chặn thay đổi định hướng màn hình sau khi gắn một dock bàn phím
  • Sửa chữa một vấn đề với quét cập nhật theo lịch trình bị trì hoãn trong Connected Standby
  • Sửa chữa một vấn đề mà đôi khi ngăn các ứng dụng XAML từ nhận đầu vào bàn phím
  • Sửa chữa một vấn đề với tạo phân bổ ảo rất lớn
  • Sửa chữa các vấn đề bổ sung với Cortana, Microsoft truy vấn và khả năng tương thích Microsoft Excel và các đầu vào Hàn Quốc Method Editor (IME) 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức