Tìm kiếm ↓↓↓

StorDiag.exe công cụ mới chẩn đoán thiết bị lưu trữ trên Windows 10 Anniversary Update

Bên cạnh những tính năng mới có trong phiên bản cập nhật kỷ niệm vừa mới được Microsoft hành cách đây không lâu cũng có một vài tính năng mới có sẵn trong bản cập nhật mà không được công bố rộng rãi và một trong số đó là công cụ StorDiag.exe.


Vậy công cụ này có tác gì không? Câu trả lời là có và rất hữu ích đối với các thiết bị lưu trữ như ổ cứng bao gồm găn trong và gắn ngoài, usb, thẻ nhớ, ổ đĩa cd hay dvd. Công cụ có tác dụng kiểm tra toàn diện thiết bị lưu trữ, các bãn ghi lỗi, có bị bad sector hay không? Và cuối cùng xuất file thông tin sau khi kiểm tra xong từ đó chúng ta có thể kiểm tra thông tin thiết bị lưu trữ và có hướng khắc phục.


Việc chạy công cụ StorDiag.exe phải thông qua dỏng lệnh trong cmd bằng quyền quản trị viên. Nếu bạn muốn biết công cụ có tác dụng gì chỉ cần nhập vào cmd dòng stordiag.exe /?


Công cụ sẽ định nghĩa cho bạn biết như thế nào và để áp dụng tổng quát thì chúng ta sử dụng lệnh sau:

stordiag.exe -collectEtw -checkFSConsistency -out c:\users\nguye\Documents

Với nguye là tên thư mục tài khoản của bạn đang sử dụng trên máy trong đường dẫn c:\users, bạn có thể thiết lập nơi lưu thư mục thông tin Documents ra nơi khác như desktop chẳng hạn. Đợi một vài phút để chương trình chẩn đoán kiểm tra sau khi hoàn thành bạn truyc ập vào đường dẫn lưu file sẽ có một thư mục tên StorDiag trong đó có chứa tất cả tập tin như văn bản txt, reg file, evtx file, mở các tập tin và xem thông tin trong đó.


mở các tập tin và xem thông tin trong đó ví dụ như bạn muốn xem phân vùng C có bị lỗi bản ghi không thì mở file Volume C Corruption.txt.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức